Blogs

In God we trust

In God We Trust, wie denkt niet direct aan de Verenigde Staten bij deze woorden. We staan aan de vooravond van de verkiezingen.

Gaat Trump het worden of niet? Wat als hij weer president wordt? Is ‘In God We Trust’, ook zijn persoonlijke motto? Wat als de Democraten aan de macht komen, verdwijnt deze tekst dan van de bankbiljetten en munten? 

Sinds 1864 hebben de Amerikanen deze woorden dagelijks in handen. Brengt dat bewustwording? Veroorzaakt het slijtage doordat het je niet meer opvalt? Opvallend is het verschil met het rand-schrift op de Nederlandse euro: God met ons. Een feit is; je gelooft het of je gelooft het niet; je beleeft het zo of niet. Het Amerikaanse motto is anders: In God We Trust; het gaat hier om een actieve daad; het is een belijdenis! Je vindt de woorden niet alleen op het geld, maar ook op vlaggen en posters in openbare gebouwen. Nog meer confrontatie met de realiteit van Gods aanwezigheid.

Komt het rechtstreeks uit de Bijbel? Nee en ja. Niet letterlijk, maar de verbinding met Psalm 91 en      2 Korinthe 1 is heel duidelijk. Het werkwoord, dus de actieve daad, komt zowel in het Oude als Nieuwe Testament voor. Soms gaat het over het vertrouwen op mensen, soms gaat het over het vertrouwen op God. Vertrouwen is vaak een basis voor verder handelen; op basis van vertrouwen in een grote leider (farao in Jeremia 46) of paarden en wagens begint men een oorlog; op basis van vertrouwen lenen wij iets wel of niet uit. Op basis van vertrouwen stappen we bij iemand in de auto en vul maar aan.

Het vertrouwen in God heeft echter een basis die niet in jou of mij ligt; lees maar mee in Jesaja 12:2: Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. De Heere HEERE, de God van het verbond, de God van je doop, is mij tot Heil geworden en daarom zal ik vertrouwen!
Vertrouwen, een actieve daad; naar Wie mag jouw stem?

 

Hanneke Smits

Door: Hanneke Smits op 13 oktober 2020


Overzicht