Blogs

Studentenvereniging; een thuis

Het is weer tijd om je aan te melden voor een studie. Op verschillende plaatsen in het land zijn er studentenverenigingen. Wat is de meerwaarde van een studentenvereniging? Corné en Angeline vertellen ons er iets over.

Hoe ben je ertoe gekomen om lid te worden van een studentenvereniging?
 

Corné: Ik wilde graag op een studentenvereniging voor het contact met christelijke studenten en voor een stukje verdieping in het geloof. Wat ik over DC las en hoorde, klonk goed. Toen ik als gast op een lezing met open armen werd ontvangen, was ik helemaal verkocht. Een jeugdvereniging verschilt van een studentenvereniging in de doelgroep en het doel. JV is er voor de jongeren van de kerk om gemeente te zijn en Bijbelstudie te doen. Een studentenvereniging is bedoeld voor studenten, geeft verdieping in de Bijbelse leer en theologie en is gericht op vriendschap. Ook is er ruimte voor vragen die in de studietijd boven komen.

Angeline: Oorspronkelijk wilde ik helemaal geen lid worden bij een studentenvereniging. Ik wilde me focussen op mijn studie en een studentenvereniging kost dan vooral tijd. Om toch wat christelijke mensen te leren kennen vóór mijn studie begon, ging ik wel naar de Welkomstweek van de C.S.F.R. met als doel om mensen te leren kennen, niet om lid te worden. 
Die week was echter ontzettend mooi, ik ontmoette aardige mensen en de openheid, gezelligheid en verbondenheid hebben mij toen overgehaald toch lid te worden. 

Op welke manier is lid zijn bij een christelijke studentenvereniging waardevol?
 

Corné: DC is een plek waar je met elkaar de Bijbel en het gereformeerde gedachtegoed in kunt duiken en je in allerlei theologische onderwerpen kunt verdiepen. Dit vormt je denken en je geloof en geeft natuurlijk een stuk kennis. Je studententijd is een ideale tijd om je echt te verdiepen in het geloof. Op DC gebeurt dit aan de hand van de Institutie, maar ook de Bijbel, praktische, filosofische en maatschappelijke onderwerpen en lezingen over verschillende onderwerpen. Vriendschap vind ik ook heel belangrijk, omdat ik niet echt studiegenoten heb waar ik buiten de uni mee optrek. Op een kring ontmoet je elkaar regelmatig en leer je elkaar goed kennen. Weekenden en de vakantie zijn altijd supergezellig! Verdieping en vriendschap zijn samen met bezinning en bewapening de doelen van DC. Juist deze dingen maken DC voor mij heel waardevol.

Angeline: Wat ik mooi vind aan lid zijn van een christelijke studentenvereniging is dat het een soort thuis wordt. Doordeweeks zit je 5 dagen op je studie met (in mijn geval) nagenoeg geen christelijke mensen. Juist dan is het fijn om bij mensen te zijn die dezelfde dingen doormaken of doorgemaakt hebben. De vereniging vormt een soort terugvalbasis, waarbinnen, zoals Corné zegt, je dingen kunt onderzoeken, maar waarbinnen tegelijkertijd je niet ‘gek’ bent omdat je gelooft. Dit heeft een uitwerking op een heleboel vlakken van je leven. Door de vereniging is mijn geloof gegroeid, verbreed en verdiept, ik heb geleerd om open en tegelijkertijd kritisch te zijn (of althans, dat probeer ik). Door de vereniging heb ik nieuwe mensen ontmoet, vrienden voor het leven gemaakt en ontzettend mooie gesprekken gehad.

Je studententijd is een ideale tijd om je echt te verdiepen in het geloof. 
Hoe ziet jouw studentenvereniging eruit?
 

Corné: DC heeft een studiekarakter waardoor de verdieping in Bijbel en traditie erg mooi en diepgaand is. Eigen aan DC is ook dat ze positief-kritisch tegenover het gereformeerd gedachtegoed staat. Ze onderschrijft en bestudeert de gereformeerde theologie dus voluit, maar stelt ook vragen. Wat dat betreft zit DC tussen Solidamentum en CSFR in. Hierdoor kun je interessante gesprekken voeren vanuit verschillende invalshoeken waarbij je teruggaat naar de bronnen. Als deze houding en het verdiepen in theologie je aanstaat, ben je op DC zeker op het goede adres. Daarbij kun je natuurlijk altijd zelf kiezen of je meer naar informele activiteiten, ledenvergaderingen of lezingen gaat. Tijdens informele activiteiten en het eten voor elke activiteit ligt de nadruk meer op vriendschap zodat je mensen kunt leren kennen en vriendschappen ontwikkelt. De samenhorigheid en onderlinge sfeer voelt elke keer weer weldadig aan! 

Angeline: Net zoals DC is ook de C.S.F.R. gefundeerd op de Bijbel en de gereformeerde traditie, de Drie Formulieren van Enigheid. Op de C.S.F.R. wordt door middel van Bijbelkringen de Bijbel bestudeerd. Verder zijn er studiekringen waarin een breed scala aan onderwerpen naar voren kan komen (je kiest zelf een onderwerp), bijvoorbeeld Johannes Calvijn/Institutie, Luther, klassieke muziek, debatteren, wereldreligies en Israël. Deze studiekringen zijn meestal verbredend en/of verdiepend. Ook lezingen en borrels komen regelmatig voor. Al met al, deze inhoudelijke activiteiten vormen de basis van de vereniging, maar zijn ook juist de plek waar verdieping, verbondenheid en vriendschap wordt geboren.

Wat zou je aan jongeren mee willen geven die het komende jaar gaan studeren? En welke tip wil je ze meegeven als het gaat om een keuze voor een studentenvereniging?
 

Angeline: Ga vooral eens kijken bij een studentenvereniging, het is het zeker waard! Terugkijkend ben ik dankbaar dat ik (nu al) zoveel heb mogen ontvangen, ook zeker door de C.S.F.R. Kijk bij welke vereniging je je thuis voelt, want daar kun je jezelf zijn en hoef je je (als het goed is) niet anders voor te doen. Wees niet bang om nieuwe dingen te leren, maar vergeet ook niet waar je vandaan komt en waar je voor staat!

Corné: Voor elke jongere geldt dat je christelijke vrienden en verdieping in het geloof nodig hebt. Zorg dus dat je daar tijd voor maakt! Aansluitend bij Angeline: voor (aankomende) studenten geldt daarbij dat je dit het beste kunt doen op een studentenvereniging, dus meld je vooral aan!

Meer informatie: csfr.nl of www.depositumcustodi.nl 

Albertine Mourik

Door: Albertine Mourik op 17 juni 2020


Overzicht