Blogs

Interview Wim Klop

Mijn naam is Wim Klop. Ik ben 26 jaar oud en sinds 2,5 jaar getrouwd met Willemien. Wij hebben een dochtertje van 9 maanden en zijn lid van de Hersteld Hervormde Gemeente in Veenendaal.

1. Wat motiveert jou om je in te zetten voor de HHJO?

Kinderen en jongeren zijn waardevol, zij hebben de toekomst. Echter, ze groeien op in een complexe en verwarrende wereld. Volwassenen hebben de mooie taak, maar ook de zwaarwegende verantwoordelijkheid om hen in dit opgroeien te begeleiden en het goede voorbeeld te geven. Juist binnen de kerk. Daarom ben ik gemotiveerd om met de HHJO hieraan bij te dragen in de vorm van toerusting, het maken van materiaal en het onderhouden van contact op conferenties en ontmoetingsdagen. Toen ik 2 jaar geleden zelf gevraagd werd om leiding te geven aan een jeugdvereniging, en startte zonder enige ervaring, heb ik gemerkt hoe waardevol toerusting is. Wat zijn de do’s en don’ts in het omgaan met jongeren? Als leidinggevenden hierin inzicht hebben, is dat niet alleen fijn voor henzelf, maar uiteindelijk ook helpend voor de jongeren waarmee zij omgaan.

2. Welke taken krijg je binnen de HHJO?

Naast een aantal algemene taken, mag ik me gaan bezighouden met het toerusten van leidinggevenden in het jeugdwerk. De focus ligt daarbij in het omgaan met jongeren vanaf 16 jaar. Ook ga ik helpen bij de ontwikkeling van Bijbelstudiemateriaal voor die doelgroep. Daarnaast wil ik me actief inzetten om het netwerk van de HHJO te onderhouden en uit te breiden waar dat nodig is. 

3. Jongeren worstelen vaak met allerlei belangrijke levensvragen. Wat wil je daarin voor hen betekenen?

Veel levensvragen die voor jongeren nu belangrijk zijn, werden in de afgelopen eeuwen ook al gesteld. Voor de antwoorden op die vragen kunnen we putten uit een rijke traditie. Dat vraagt wel verdieping. Tegelijkertijd zijn er ook veel nieuwe trends en ontwikkelingen. Er zijn vaak geen pasklare antwoorden op allerlei vragen die hierover gaan. Zelf vind ik goed luisteren dan belangrijk, om vervolgens samen te zoeken naar de juiste richting. Geen monoloog, maar een dialoog dus.

Luister naar elkaar, dat is de basis om van elkaar te leren.
4. Wat wil je leidinggevenden en jongeren meegeven?

Luister naar elkaar, dat is de basis om van elkaar te leren. Ik gun jongeren dat ze alle vragen die ze hebben, kwijt kunnen in een veilige omgeving waarin leidinggevenden oprecht zoeken naar antwoorden. Graaf daarvoor samen in Gods Woord, want dat is levend en krachtig (Hebr. 4). Leidinggevenden wil ik meegeven dat vertrouwen groeit door aandacht te geven. Dat kan ieder op zijn eigen manier doen. Ook als samenkomen in groepsverband niet mogelijk is, kun je contact maken door bijvoorbeeld een berichtje te sturen bij verjaardagen, of een jongere aan te spreken als je hem of haar tegenkomt. Juist in een tijd waarin normale patronen op de schop gaan en sociale verbindingen zwakker worden, helpt dit om elkaar vast te houden. 

Wim Klop

Door: Wim Klop op 15 oktober 2020


Overzicht