Blogs

Jeugdwerk: een opdracht met verwachting

Het nieuwe seizoen is begonnen. Als leidinggevende ontmoet je de kinderen en jongeren weer op de zondagsschool, club of jeugdvereniging. Dankbaar dat we hen weer in de kerk of het verenigingsgebouw mogen verwelkomen. Je mag een deel van je tijd geven om met de jeugd van de gemeente op te lopen op hun levensweg. Aan het begin van een nieuw seizoen is het goed om stil te staan bij het doel van het jeugdwerk. Waarom en waaraan geef jij als leidinggevende je tijd?

Liefde

De gemeente waar je deel van uitmaakt is niet zomaar een groep mensen. Paulus gebruikt in 1 Korinthe 12 het beeld van een menselijk lichaam voor de gemeente van Christus. De leden zijn verschillend, samen vormen ze één lichaam. Die verscheidenheid is te zien in het jeugdwerk. Verschillende leeftijden, verschillende gaven en talenten, verschillende uiterlijkheden en verschillende gedachten. Ieder is uniek en elk van deze kinderen en jongeren hoort bij de gemeente. Zie jij hen zo? Treffend dat het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 13, over liefde gaat. De gaven die jij gekregen hebt, mag je als leidinggevende inzetten. Maar dat gaat niet zonder liefde. Zonder de liefde, zo schrijft Paulus, ware ik niets. Word jij door de liefde gedreven? Liefde die bij Christus vandaan komt?

Bezinning

Het doel van jeugdwerk is dat jongeren God kennen, dienen en liefhebben. Een hoog doel, maar is dat niet wat God van ons allemaal eist? Hem liefhebben en Hem gehoorzamen? In dat besef mag je je samen met de jeugd bezinnen op Gods Woord. Je onderzoekt het Woord door een Bijbelstudie of een inleiding. Je gaat er met hen over in gesprek op zoek naar antwoorden op hun levensvragen. Die antwoorden kun je als leidinggevende niet geven, maar je kunt wel een gids zijn. Een gids met de Bijbel in de hand. Zijn de levensvragen van de jeugd niet vaak herkenbaar voor je? Je bent dan misschien wel wat ouder, maar we blijven ons leven lang leren. Buig je in dat besef voor God, om het van Hem te leren. Wat een jongere nodig heeft, hebben jij en ik ook nodig.

Ontspanning

Nog een doel van jeugdwerk is om jongeren te binden aan de gemeente. Wat is het een zegen als ze zich er thuis voelen, als ze in de gemeente vrienden en vriendinnen hebben. Een plek waar ze hun verhaal en hun vragen kwijt kunnen. Bij elkaar of bij jou als leidinggevende. Om die openheid naar elkaar te hebben, is vertrouwen onmisbaar. Samen ontspannen helpt om die band op te bouwen. Organiseer een leuk spel tijdens een clubavond, organiseer een dag uit of maak als groep een wandeling op het strand of in het bos. Motiveer jongeren om zich in te zetten voor anderen in de gemeente. Laat ze samen een activiteit voor de hele gemeente organiseren, zoals een markt of een fietstocht. Mogelijkheden genoeg. Ontspanning zorgt voor groepsbinding. Hoe hechter de groep, hoe meer vertrouwen en openheid. Ontspanning draagt zo bij aan de bezinning. Het één sluit het ander niet uit.

Met verwachting

Je mag weer aan de slag in het nieuwe seizoen. Doe dit in het besef dat het Gods gemeente is. In afhankelijkheid van Hem. Laat de kinderen en jongeren een plaats hebben in je gebeden. Dat geldt ook en vooral voor de ouders en andere leden in de gemeente die om de kinderen en jongeren heen staan. Van Hem mogen we het verwachten, Hij houdt Zijn gemeente in stand. Hij wil het geloof geven, om niet. Dat geloof waarmee kinderen, jongeren en jijzelf verbonden moeten en mogen zijn aan Christus. Hij Die het Hoofd is van de Kerk.

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 7 oktober 2021


Overzicht