Blogs

Jongerenmentoraat; vele schouders maken licht werk

In verschillende gemeenten wordt het jongerenmentoraat opgezet. Waarom is dat zo belangrijk en wat is de meerwaarde daarvan? William Jansen, jeugdouderling in de hersteld hervormde gemeente van Kruiningen geeft een inkijkje hoe deze gemeente het jongerenmentoraat vormgeeft.

Aandacht voor de jeugd

In onze gemeente wordt sinds enkele jaren geprobeerd om vanuit de gemeente op structurele basis bewust aandacht te geven aan onze jeugd. Aanleiding hiervoor is de pastorale en persoonlijke aandacht die deze doelgroep nodig heeft. Het is daarnaast ook een uitwerking van onze visie op de pastorale gemeente: pastoraat is een taak voor de gehele gemeente en niet alleen voor de ambtsdragers. 

Toekomst

Het jongerenmentoraat is betrokken op de jeugd van 10 tot 18 jaar. Enkele uitgangspunten hiervoor zijn: verbondenheid met de gemeente creëren en behouden, meeleven in wel en wee, onze jongeren zien en erkennen in wie ze zijn en zorg, ervaren van aandacht en liefde en vooral het leiden naar de Heere Jezus en het volgen van Hem. De jeugd van nu is de gemeente van de toekomst!

De hele gemeente

Jongerenmentoraat krijgt in onze gemeente inmiddels vorm door de aanstelling van een jeugdouderling, gespreksvoering, contacten tijdens catechese, clubs en verenigingen (van 12- tot 18+). Hierbij is een meer doorlopende lijn ontwikkeld, met structurelere aandacht voor onderlinge afstemming en overdracht. De diensten van de HHJO worden ingezet voor training en toerusting van leidinggevenden. De verantwoordelijkheid en actie ligt nu sterk bij de leidinggevenden en de ambtsdragers. In onze overtuiging dient jeugdmentoraat dan ook niet alleen door hen gedaan te worden, maar is dit de taak voor de gehele gemeente! Dit is dan gelijk ook de meerwaarde. Het bereik, de betrokkenheid en de continuïteit liggen veel hoger, vele schouders maken immers licht werk..

Buddysysteem

Gemeentezijn in de praktijk betekent dat de gemeente samen zorgdraagt voor de jeugd. Daarom  hebben we de eerste stappen gezet met het buddysysteem. Hierbij heeft een gemeentelid (de buddy) een klein groepje jongeren onder zijn hoede, waarmee dan écht contact is door  laagdrempelige ontspannende activiteiten zoals buksschieten en paardrijden, meeleven met school/privé (in coronatijd), eerste antwoord op geloofsvragen enz. Diverse groepjes zijn inmiddels op verschillende manieren actief. We zien de buddy als een gemeentelid waarmee jongeren hun leven kunnen delen. We hopen in de eerste plaats op een vertrouwensband, een luisterend oor door een bewuste investering in relatie. De buddy is niet perse een pastoraal werker die allerlei geestelijke vragen van de jongere moet kunnen beantwoorden. Het gaat erom dat er een relatie met de jongere ontstaat, waarbij het geloof op een laagdrempelige, natuurlijke manier aan de orde komt. Natuurlijk zijn bij specifieke vragen, de ambtsdragers altijd beschikbaar.

 Verantwoordelijkheid

We merken in onze gemeente enthousiasme en betrokkenheid bij het buddysysteem. Tegelijkertijd zien we ook terughoudendheid en schroom over persoonlijke en geestelijke geschiktheid om als buddy aan de slag te gaan. Daardoor heeft nog lang niet iedere jongere in onze gemeente een buddy…  Onze tip is om het profiel van een buddy niet te zwaar aan te zetten. Er zijn weinig vereisten. De overtuiging is vereist dat de jeugd tot de gemeente van onze Heere Jezus Christus behoort, daartoe behouden moet worden en daarom tot Hem geleid moet worden. Ieder lid van de gemeente heeft dan de verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen en zo mee te mogen bouwen aan Zijn Koninkrijk.

William Jansen, jeugdouderling HHG Kruiningen

Twee mentoren aan het woord:

Mijn naam is Nannie Zandee. We zijn nu ongeveer een jaar bezig met het buddysysteem en ik heb een groepje van 5 dames. Ik vind het erg leuk om te doen. We spreken op een avond of middag af en gaan dan naar stal om de paarden te verzorgen, ritje met de koets te maken, spelen bij mij thuis een spelletje of iets dergelijks. De kracht van het buddysysteem zit in de relatie die je aan het opbouwen bent. Hiervoor is het nodig dat je samen dingen doet en tijd doorbrengt. Ik geloof dat dit voor een jongere heel veel kan betekenen.

Sinds september 2019 ben ik, Anton Weststrate, buddy van 3 jongens uit onze gemeente. Het is erg waardevol om op een ontspannen manier doormiddel van leuke activiteiten een band op te bouwen met deze tieners. Ik denk dat zeker deze leeftijdsgroep het nodig heeft om zich verbonden te weten aan de gemeente. Een aanrader voor iedereen om dit binnen de gemeente op te pakken! 

 


Overzicht