Blogs

'Beproeft alle dingen; behoudt het goede' (1 Thessalonicenzen 5:21)

Opgevoed op de boerderij, vond ik het studentenleven maar niets. Ik wilde een praktisch beroep en ik was niet van plan om heel lang op school te blijven. Inmiddels ben ik al bijna 5,5 jaar student en 4,5 jaar lid van de C.S.F.R, een christelijke studentenvereniging. Hoe kijk ik terug op mijn studententijd en wat heeft het mij gebracht? Dat is de vraag die ik in deze blog hoop te beantwoorden.

Toen ik begon met studeren dacht ik dat ik precies wist wat goed was en wat fout in het geloof en in deze wereld. Totdat ik vragen kreeg en daarop antwoord geven lastig was. Wanneer je ouders of de dominee er niet meer is, kunnen vragen best ingewikkeld zijn. Wat is bij ons een traditie en wat zegt de Bijbel? Binnen mijn studentenvereniging deed ik Bijbelstudie en praatte ik veel met anderen. Ik was niet de enige met deze vragen. De gesprekken en de Bijbelstudie hielpen mij bij het snappen van andere meningen, maar ook bij het vormen van mijn eigen mening en argumenten. Hoewel het soms nog steeds lastig is, ben ik de bedoeling van de tekst van Paulus boven deze blog steeds beter gaan begrijpen. Juist in deze tijd, waarin iedereen een andere mening lijkt te hebben, is het belangrijk dat je alles wat je hoort naast de Bijbel legt. Dat je bestudeert wat er met elke tekst bedoeld wordt en dat je op basis daarvan jouw mening vormt. Zodat je deze aan de hand van de Bijbel kunt toelichten. 
Veel studenten leren dit tijdens hun studententijd, op de C.S.F.R., of daarbuiten. Dit vind ik de grootste toegevoegde waarde aan het lid worden van een studentenvereniging. Wellicht ben je geen student en wil je dat, net als ik vroeger, ook nooit worden. Ik wil echter met deze blog jou ook uitdagen om hiermee aan de slag te gaan. Niet om daardoor alles af te keuren, maar juist om jezelf en de mensen op het rechte pad te houden. Misschien word je daarmee een klein beetje student, maar het helpt je nu en later. Ik kan wel zeggen, dat dat het belangrijkste is, wat mijn studententijd mij heeft gebracht.

Hoe ga jij om met de vragen die je krijgt van (on)christelijke mensen om je heen?

Maria het Lam

Door: Maria het Lam op 25 januari 2024


Overzicht