Blogs

Liefde en trouw, investeren in jullie relatie

Op D.v. zaterdag 14 november 2020 organiseert de HHJO de huwelijksconferentie in Veenendaal. Rinaldo de Korte (23) uit Barneveld en Lydia van Wijk (21) uit Wijk en Aalburg zijn een van de bezoekers van de conferentie. We stelden hen een aantal vragen rondom het thema relatie en huwelijk.

1a. Rinaldo, wie is Lydia voor jou?

Rinaldo: Lydia is een ontzettend lief, behulpzaam, geduldig gevoelsmens. Ze voelt me heel goed aan en zal er altijd voor me zijn en helpt me ook met persoonlijke zwakke punten. 

1b. Lydia, wie is Rinaldo voor jou?

Lydia: Rinaldo is een enorm geduldige, grappige, tikje langzame, en nogal eens te laat komende lieverd. Maar echt hoor, ik ken niemand met zoveel geduld. 

2.      God heeft het huwelijk ingesteld. Hij wil het ook onderhouden. Wat betekent dat voor jullie?

Het betekent voor ons dat God het huwelijk wil zegenen. Hij wil ons helpen om ook in ons huwelijk God te bedoelen en niet onszelf. Het betekent ook dat we afhankelijk zijn van Hem en dat we zonder Hem niets kunnen doen. Ons huwelijk mogen en moeten we zo inrichten zoals God dat van ons vraagt. 

3.      Wat is de belangrijkste les die jullie tot nu toe in jullie relatie geleerd hebben?

Het zijn eigenlijk twee dingen die voor ons ontzettend belangrijk zijn geworden. Dat zijn luisteren en communiceren. Van onze oom en tante leerden we de zin: wat jij niet zegt kan ik niet weten. Dat is ook zo. Het is heel belangrijk om echt overal over te praten. Dat geldt voor alle leuke momenten, maar ook voor de minder leuke of lastige zaken. We moesten leren communiceren, dat blijft een proces. Doordat wij dingen niet bespraken begrepen we elkaar niet en kregen we meningsverschillen. We hebben geleerd dat als we alles tegen elkaar vertellen, we elkaar veel beter begrijpen. Soms betekent dat even door een zure appel heen bijten. Op korte termijn kan dat wrijving geven, maar op lange termijn kunnen we er dan rustig over doorpraten. Dit zorgt er ook voor dat we alle dingen van elkaar bij God kunnen brengen. Zo kunnen we Hem danken voor alle goede dingen die Hij ons geeft en onze zorgen bij Hem neerleggen.

 

Van onze oom en tante leerden we de zin: wat jij niet zegt kan ik niet weten.

4.      Liefde vanuit Bijbels perspectief is voor ons…. 

Leven vanuit 1 Korinthe 13: “De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad; zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.” Dat is vanuit onszelf onmogelijk. Het is wel ons verlangen om in gebed en afhankelijkheid van Hem ons huwelijksleven vorm te geven. Om te leven tot Zijn eer.

5.      Wat verwachten jullie van de huwelijksconferentie?

We verwachten een stukje toerusting vanuit de Bijbel hoe we ons huwelijk Bijbels in kunnen richten. We hopen ook praktische handvatten mee te krijgen en goede gesprekken met elkaar te hebben. Samen investeren in onze relatie door gesprekken te hebben over de Bijbel. Misschien komen er onderwerpen aan bod waar we nu helemaal niet snel over nadenken, maar ons bewust van worden.

Meer informatie over de huwelijksconferentie vind je hier.

 

 

Albertine Mourik

Door: Albertine Mourik op 22 september 2020


Overzicht