Blogs

Lof zij den God van Israël

Als ik ‘Zacharias’ zeg, wat denk jij dan? Heb je waardering voor die man? Of kijk je op hem neer? Wat voor gevoelens roept hij bij je op? Daar gaan we samen eens naar kijken. Want in Lukas 1 kunnen we hem best goed leren kennen. Maar in datzelfde hoofdstuk is er iemand anders die hetzelfde meemaakt als hij: Maria. Beiden krijgen bezoek van een engel, Gabriël. Snap jij nou dat Zacharias vervolgens stom werd en Maria niet? Zoveel verschil was er toch niet tussen hun reacties? We gaan stapje voor stapje meer ontdekken over hen allebei.

Wie waren ze?

Zacharias was een oude man, getrouwd met Elizabeth. Ze waren rechtvaardig voor God. Ze dienden God dus. En ze hadden geen kind. 
Maria was ondertrouwd met Jozef. Ze woonde in Nazareth en ze was maagd, want ze was nog niet getrouwd. Verder weten we niet veel van haar.

Een engel!

Op een dag is Zacharias aan de beurt om te dienen in de tempel. Hij was door loting aangewezen om in de tempel het reukoffer te brengen. Zoals hij met zijn vrouw samen onberispelijk leeft, probeert hij ook zijn priesterdienst onberispelijk uit te voeren. Het volk staat te bidden terwijl hij het reukoffer brengt. Dan ineens ziet hij iemand aan de rechterkant van het reukofferaltaar!

Zo ongeveer een half jaar later zien we Maria bezig in haar eenvoudige huisje. Misschien ruimt ze de vaat op, of ze veegt de vloer. Wat zal ze denken? We weten het niet, wat dat betreft kennen we haar leven niet goed. Ze is in elk geval in huis. En ineens komt daar een engel binnen! 

Een ongelooflijke belofte

Terug naar Zacharias. Hij raakt in de war, maar de engel Gabriël spreekt hem snel geruststellend toe: ‘Vrees niet. Je gebed is verhoord, Zacharias.’ Zacharias’ gedachten gaan razendsnel. Zijn gebed? Ik denk niet dat hij en Elizabeth nog baden om een kind. Dat is toch onlogisch als je allebei oud bent geworden? Het gaat dus om een gebed van járen geleden. Zacharias hoeft er niet lang over na te denken, want de engel gaat gelijk door: ‘Je vrouw Elizabeth zal je een zoon baren en je zult hem Johannes noemen’. Wat is God genadig! ‘Er zal veel vreugde zijn over zijn geboorte! Hij zal veel Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.’ Wat gaat er om in Zacharias als hij dit hoort?

De engel groet ook Maria: ‘De Heere is met je, je bent gezegend onder de vrouwen’. Ook Maria raakt in de war en ze vraagt zich af wat de engel bedoelt. Dan zegt de engel ook tegen haar: ‘Vrees niet.’ en hij vertelt haar dat ze zwanger zal worden en een Zoon baren. Ook zij hoort alvast Zijn Naam: Jezus. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste zijn, Gods eigen Zoon!

Eigenlijk is de boodschap voor Maria nog ongelooflijker dan de boodschap voor Zacharias. Toch? De Zoon van God in je buik zonder gemeenschap te hebben met een man? Aan de andere kant, wat Zacharias hoort is ook haast niet te geloven: je vrouw die al lang niet meer ongesteld wordt, wordt ineens zwanger?

Een vraag en een reactie

Wat er in Zacharias omgaat, horen we in Lukas 1 vers 18. ‘Hoe kan ik zeker weten of dit waar is? Want ik ben oud en mijn vrouw ook.’ Zacharias kan het niet geloven… Hij wil een teken. En Maria dan? Zij zegt: ‘Hoe kan dit, want ik heb geen gemeenschap met een man’. Maria gelooft het wel, alleen ze wil graag weten hóe het zal gebeuren. Zie je het verschil? Het lijkt zó op elkaar, maar het grote verschil is: ongeloof en geloof. En daarom is de reactie van de engel ook heel verschillend: Zacharias wordt stom en Maria krijgt uitleg. 

En jij?

Dom hè, van Zacharias. En wat slecht. Staat er een engel voor je en dan geloof je hem niet. Dat is toch ontzettend ongelovig? Ja… dat is het. Maar zullen we even naar onszelf kijken? Tot ons spreekt geen engel. Tot ons spreekt God Zelf. Een hele Bijbel vol, elke dag weer. Geloof je Hem op Zijn Woord? Of wacht je ook op een teken voordat je kunt geloven? 

Misschien worstel je wel met de zekerheid. Je ziet je zonden, je vertelt ze eerlijk en je vraagt om vergeving. En dan? Dan spreekt God in 1 Johannes 1 vers 9: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid’. Geloof je Hem? Of lijk je toch meer op Zacharias dan je dacht…? Als je je zonden belijdt, vergeeft God ze. Ter plekke. Geef je maar over aan Hem. Je bent veilig achter het bloed van de Zoon van Maria en de Achterneef van Zacharias. Zijn Naam is Jezus: Zaligmaker! Daar is Zacharias ook achter gekomen. Na de geboorte van zijn zoon zingt hij: ‘Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht voor Zijn volk’ (vers 68), ‘om onze voeten te richten op de weg van de vrede’ (vers 79). Die Jezus is je vertrouwen echt waard!

Alissa Bakker

Door: Alissa Bakker op 8 december 2023


Overzicht