Blogs

Luisteren met verwachting

Goed luisteren naar een preek valt niet mee. Dat is in ‘normale tijden’ zo en in coronatijd ervaren we dat extra als we noodgedwongen thuis meeluisteren. In het boek ‘Goed luisteren valt niet mee’ zet dr. P.C. Hoek uiteen waarom goed luisteren noodzakelijk is.

De Heere wil dat Zijn Woord gepreekt wordt. Zo wordt het Evangelie bekendgemaakt aan mensen. ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.’ (Rom. 10:17). De rode draad in de Bijbel is het spreken van God. Dat zien we in het Oude Testament als het Woord van God op een directe manier tot mensen komt en in het Nieuwe Testament door het preken van de Heere Jezus Zelf en van de apostelen. Als Gods Woord gepreekt wordt klinkt het bevel van geloof en bekering. De hoorder ondergaat het Woord en moet dit in een waar geloof aannemen. Het gewicht hiervan wordt ook nadrukkelijk aan de orde gesteld in onze belijdenisgeschriften.

De hoorder ondergaat het Woord en moet dit in een waar geloof aannemen. Het gewicht hiervan wordt ook nadrukkelijk aan de orde gesteld in onze belijdenisgeschriften.

Toch valt goed luisteren naar een preek niet mee. We leven in een tijd waarin digitalisering, en daarmee vluchtigheid, toeneemt. Dr. Hoek schets in zijn boek de gevolgen hiervan voor ons brein. Goed luisteren en grondig lezen wordt steeds moeilijker naarmate we gewend raken aan korte en krachtige teksten en uitspraken, vaak gekoppeld aan beelden. De schrijver waakt er echter voor om alles negatief te duiden. Hij wil inzicht geven en ons aansporen om alert te zijn op de gevolgen hiervan in ons persoonlijke leven. 

Het krachtige van dit boek is dat er tal van praktische handreikingen worden gegeven om onszelf te oefenen in goed lezen en goed luisteren. De schrijver koppelt het biddend lezen en bestuderen van Gods Woord in de binnenkamer aan het luisteren naar het Woord. Naarmate we meer kennis opdoen, zullen we ook beter kunnen luisteren. Dat wat gepreekt wordt, roept herkenning op. Om dat gepreekte Woord in ons hart te ontvangen is de krachtige werking van de Heilige Geest nodig. Daarom staat dr. Hoek uitvoerig stil bij ons gebedsleven. De juiste luisterhouding ontvangen we door gebed. Dat heeft alles te maken met de verwachting en het verlangen waarmee we naar de preek luisteren. Als we bij voorbaat al kritisch zijn over een bepaalde predikant, welke vrucht verwachten wij dan van het gepreekte Woord? En wat is ons verlangen? Is er een honger en dorst naar Gods Woord? Als dat zo is dan hebben we de luisterhouding van de psalmist: “Merk op, mijn ziel, wat antwoordt God u geeft; Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft.” (Psalm 85:3 berijmd). 

Om dat gepreekte Woord in ons hart te ontvangen is de krachtige werking van de Heilige Geest nodig. Daarom staat dr. Hoek uitvoerig stil bij ons gebedsleven.

Het lezen van dit boek wordt jong en oud van harte aanbevolen. Het zijn bekende woorden van Augustinus: “Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.” Dit boek wil daar een handreiking in zijn.

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 27 augustus 2020


Overzicht