Blogs Kerst

Maranatha!

‘Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onze Heere.’ Met deze indrukwekkende woorden (NGB art. 37) sluit Guido de Brès het laatste artikel over de wederkomst van Christus af.

Mag ik jou de vraag stellen: ‘Herken jij jezelf in dit verlangen naar de tweede komst van Christus?  Ken je de troost dat de Zaligmaker en Rechter Jezus Christus (HC vr.  52) al Zijn en jouw vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen terwijl Hij jou tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid opnemen zal?’ Misschien denk je eigenlijk nooit aan het moment dat Jezus komt op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Ja soms, tijdens een ernstige preek, en dan ben je eventjes angstig. Maar daarna probeer je zo snel mogelijk dat gevoel aan die aangrijpende dag weg te duwen. Toch is dat niet goed. De ware christen is niet alleen bezig met de tijdelijke toekomst maar is ook gericht op de eeuwige toekomst, de wederkomst. Als Jezus terugkomt, wat betekent dat eigenlijk? Van de tientallen kenmerken die de Bijbel hiervan geeft, noem ik er vier.

In de eerste plaats betekent dit dat op die dag de laatste persoon, die door de Vader van Jezus Christus is uitverkoren tot de eeuwige zaligheid, tot geloof en bekering is gekomen. Wat een troost! Dan is het aantal van Gods uitverkoren kinderen, dat in en door Christus zalig zal worden, bereikt en is overal het Evangelie op aarde verkondigd. Dan zal Christus zeggen: ‘Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft.’

In de tweede plaats zal op die dag de tijd overgaan in de eeuwigheid. De klok van de genadetijd staat dan stil want ‘er zal geen tijd meer zijn’ (Openb. 10:6). Terwijl een bruidspaar bij de ambtenaar van de burgerlijke stand elkaar het ja-woord geeft (Mt. 24:38) en de familieleden vrolijk toekijken, komt opeens de hemelse Bruidegom Zijn gekochte bruid halen. Op datzelfde moment zijn andere mensen hard aan het werk op de akker, gaan jongens en meisjes naar school waar ze les krijgen in de Engelse taal, en plotseling, onverwachts, wordt dan de les afgebroken. Niet de bel klinkt, maar de bazuin van de engelen zal overal op deze wereld te horen zijn (Mt. 24:31). ‘Ziet, de Bruidegom komt’.

In de derde plaats zullen op die dag alle begraafplaatsen tot leven komen en zullen de miljarden doden die in de eeuwen daarvoor in het graf gelegd zijn, uit het graf van de dood opstaan. God zorgt er voor dat het lichaam van je overleden opa of oma - of van jezelf - dat na het sterven langzaam maar zeker tot stof verteerd was, opnieuw tot leven komt. Alle doden, klein en groot, zullen dan voor God staan (Openb. 20:12) waarbij God elk mens zal oordelen naar wat hij of zij tijdens het aardse leven aan goede of verkeerde dingen gedaan heeft. Gelukkig is er geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Zittend op Zijn troon zal de Rechter op die oordeelsdag over jouw en mijn leven het vonnis uitspreken. Tegen de uitspraak van deze Rechter is hoger beroep niet mogelijk. Wie op aarde de HEERE Jezus Christus niet lief heeft gekregen, zal dan vervloekt worden (1 Kor. 16:22) en te laat tot de bergen en steenrotsen bidden of men zich ergens kan verbergen nu de toorn van het Lam is gekomen.

In de vierde plaats zullen al Gods kinderen dan met grote verwondering het mogen aanhoren dat voor hen het eeuwige leven is bereid. Wat zal de Koning vanaf Zijn troon dan tegen de rechtvaardigen zeggen? ‘Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen’ (Matt. 25:36). De daden van barmhartigheid, die de gelovigen, bijna onbewust, aan de minste broeders van Christus hebben verricht, worden dan uit genade beloond. Zij mogen als gekochte schapen met het bloed van Lam aan Christus’ rechterhand gaan staan. Dit zijn nog maar vier indrukwekkende kenmerken die horen bij de wederkomst van Christus. Wat een contrast met Zijn eerste komst bij Kerst! Toen Jezus geboren werd, lag Hij in grote armoede in de kribbe en was Hij de onwaardigste onder de mensen. Vrijwel niemand zag schoonheid in Hem (Jes. 53:2). Maar in Zijn tweede komst zal de glorie, almacht en heerlijkheid van Koning Jezus Christus overal schitteren en zal alle knie zich voor Hem buigen (Filip. 2:10). Ik smeek je: belijd nú, met je mond, tong en hart, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van de Vader. Ben jij bereid als Jezus komt? ‘Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’ (Openb. 22:20). Maranatha!

Dit is deel 2 in de serie 'Advent, Hij komt!' 

Ds. W.J. van den Brink

Door: Ds. W.J. van den Brink op 1 december 2020


Overzicht