Blogs

Onschuldig aan de dood van de Heere Jezus?

Moeten we dit spreekwoord nu net na Kerst bespreken, dat hoort toch typisch bij Goede Vrijdag?

Je ziet het voor je: stadhouder Pontius Pilatus die zich heel ongemakkelijk voelt. Hij moet een oordeel uitspreken over een Rechtvaardige en dat zit ‘m niet lekker. Hij krijgt tijdens de rechtszitting ook nog een boodschap van zijn vrouw, ze heeft over deze Rechtvaardige gedroomd. Het volk voor hem wordt steeds onrustiger; als ze nu maar meegaan in zijn plannetje. Gelukkig bedacht hij net op tijd dat er altijd een gevangene gratie krijgt met Pesach; ze zullen vast die Barabbas niet kiezen, de moordenaar.

We kennen de afloop; het volk kiest wel voor Barabbas en Pilatus, veroordeelt de Rechtvaardige. Hij, die recht hoorde te spreken, doet dat niet maar ‘wast zijn handen in onschuld’, met andere woorden: hij vindt dat hij geen schuld heeft aan de dood van Jezus.

Dat Pilatus dit ritueel uitvoert is uiterst opvallend; het is namelijk geen Romeinse gewoonte, maar een Joodse wet. We vinden dit in het Oude Testament, in Deuteronomium 21. Wanneer er een dode persoon in het veld gevonden werd en de dader was onbekend, dan moesten de mannen van de dichtstbijzijnde stad een jonge koe naar een onbewerkt, ruig dal brengen en het beest daar de nek doorhouwen. Vervolgens naderden de priesters en waren getuigen van het handen wassen van de oudsten van die dichtstbijzijnde stad. Hiermee beleden zij dat ze de moord niet gepleegd hadden en ook niet gezien hadden en vroegen de HEERE (let op de hoofdletters; de Verbondsgod) om hen genadig te zijn. We komen de uitdrukking ook tegen in de Psalmen 26 en 73, waar het ook wijst op de onschuld van degene die zijn handen wast.

Terug naar Pilatus: hij waste zijn handen, maar vergrootte zijn oordeel. Hij, als middel in Gods hand, is niet onschuldig, maar schuldig. Het is zijn rechterlijke uitspraak waardoor de Zaligmaker moest sterven; sterven aan het kruis. Waarom? Opdat wij door Zijn dood genade verkrijgen. Wij die gezondigd hebben en niet kunnen bestaan voor deze Rechtvaardige, kunnen door Zijn verzoenend sterven vergeving van onze zonden ontvangen.

Handen wassen in onschuld; misschien zeg je het weleens, omdat je heel zeker weet geen schuld te hebben aan een bepaalde zaak, maar weet dat jouw zondeschuld met geen water van de zee is af te wassen; alleen Zijn reinigend bloed voldoet!

Hanneke Smits

Door: Hanneke Smits op 7 januari 2021


Overzicht