Blogs

Onze Vader of mijn Vader

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zo begint het bekendste christelijke gebed. Waarom begint dit gebed met onze Vader?

Hiervoor moeten we kijken naar wat Jezus voor het gebed tegen Zijn discipelen vertelde. Voor het gebed gaf Jezus Zijn discipelen het volgende onderwijs mee: ”Want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer dat gij Hem bidt”. Hiermee zegt Jezus dat de Vader allang weet wat wij nodig hebben, zelfs voordat we beginnen met bidden. Dan voelt het haast overbodig om te bidden, zal je zeggen. Toch wil Hij dat we hem alles vertellen. Dat we de tijd nemen om Hem alles toe te vertrouwen.

Maar als we Hem alles moeten vertellen en als Hij naar ons wil luisteren, hoe moeten we dan bidden? Wat is de juiste vorm? Daarvoor geeft Jezus de discipelen een voorbeeldgebed. Dit begint als volgt met de eerste zin: “Onze Vader, die in de hemelen zijt.” De Heere God zelf leert ons de juiste manier van bidden. Begin maar met de Vadernaam, zegt Hij. De Vadernaam van God is een heel persoonlijke naam. Een naam die heel dichtbij komt en waar iedereen zich iets bij voor kan stellen. 

De schrijvers van de Heidelbergse Catechismus hebben zich hier ook over gebogen. Het beginnen met Onze Vader wekt in ons ‘een kinderlijke vreze tot God’, schrijven ze. Ze benadrukken hoe mooi het is dat we ons gebed beginnen in kinderlijke vreze, als in een verhouding van kind tot ouders. Niet met angst, maar met eerbied. In toevoorzicht is hetzelfde woord als het Duitse Zuversicht, wat vertrouwen en verwachting betekent. Vol kinderlijk vertrouwen mogen wij God onze Vader noemen. 

Het woordje onze is een gemeenschappelijk woordje en zo is het ook een gemeenschappelijk gebed. God is onze Vader. Toch is het belangrijk dat dit gemeenschappelijke woord ook een persoonlijk woord wordt. Dat het onze in mijn verandert.  

Als we onze Vader bidden beamen we dat de Schepper van het gehele universum en alles op aarde onze Vader is. De Vader, Iemand uit Wie alles voortkomt. De Schepper van alles, maar ook van onszelf. En, als het goed is, ook onze persoonlijke Vader. 

Noem jij deze Schepper niet alleen onze Vader, maar ook mijn Vader?

Deze blog is het eerste deel in de serie 'Onze Vader'.

Jorina Visser

Door: Jorina Visser op 12 januari 2021


Overzicht