Blogs

Op pad met onze jeugdwerkadviseurs | Wim

Na een ritje van een halfuur parkeer ik donderdagavond 18 januari mijn auto tegenover het Van Lodenstein College in Hoevelaken. Het is de plek waar de plaatselijke gemeente elke zondag samenkomt. Die avond ben ik uitgenodigd om met de leidinggevenden van het jeugdwerk en de kerkenraad na te denken over hoe we identificatiefiguur kunnen zijn voor de kinderen en jongeren waar we mee omgaan. Ook al is het onderwerp voor mij bekend, toch is het elke avond weer afwachten hoe de avond verloopt. Want welke vragen komen er? En wat voor ervaringen nemen de aanwezigen mee?

Ds. Kazen opent de avond vanuit Filippenzen 3. Paulus zegt daar: ‘Weest mede mijn navolgers’. Huh? Paulus, zet jij jezelf niet teveel centraal? Dat is niet zijn bedoeling. Wel beseft hij heel goed zijn voorbeeldrol. We leren uit dit gedeelte dat de christelijke levenswandel voor ons ook noodzakelijk is. Want jongeren kijken naar ons.

De inleiding start ik met de vraag aan de veertien aanwezigen: wie was vroeger een voorbeeld voor u/jouzelf? Verschillende antwoorden volgen: mijn oma, mijn ouders, de ouderling van catechisatie, een atleet, mijn docent. Vervolgens spreken we daar met elkaar over door. Wat maakt dat je iemand tot voorbeeld voor jezelf stelt? En wat zegt de Bijbel over volgen en navolgen?

Net voor de koffiepauze geef ik een opdracht: kies één Bijbels identificatiefiguur, en schrijf op waarom je hem of haar kiest. Op welke manier kun je in het eerstvolgende contact met een jongere daar iets van overnemen? Dan zie je hoe rijk de Bijbel is, want een grote variatie aan namen komt voorbij. Ruth, Salomo, Job, Esther, Noach, David, Johannes (de apostel), een Romeinse overste, Daniël. Natuurlijk, deze Bijbelse figuren zijn zelf geen heiligen, maar we kunnen zeker veel van hen leren.

Identificatiefiguur zijn is niet mijzelf centraal zetten, maar juist heenwijzen naar Christus. De avond vliegt om. Rond kwart voor tien sluiten we af en dankbaar stap ik weer in de auto naar huis.

Welke indruk laat u achter in het contact met jongeren?

Wim Klop

Door: Wim Klop op 11 april 2024


Overzicht