Blogs

Op pad met onze jeugdwerkadviseurs

Reinier neemt ons mee op pad naar de Hersteld Hervormde Gemeente in Schoonrewoerd om een afsluiting van het catechisatieseizoen te verzorgen.

Met zo’n 40 jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar denken we na over ‘stille tijd in een rumoerige tijd’. We beginnen met het begrip ‘stille tijd’. Waar denk je aan bij deze term en kun je een Bijbels voorbeeld bedenken? Uit de zaal komt naar voren dat de meeste jongeren wel stille tijd proberen te houden door het luisteren van muziek, het gebed en Bijbellezen. Mooi om te zien is ook dat een ruime meerderheid hier dagelijks mee bezig is. Als Bijbels voorbeeld wordt onder andere Daniël genoemd. Hij bad drie keer per dag.

Stille tijd is geen doel op zich; het gaat om de persoonlijke relatie met de Heere.

Om stille tijd te houden moeten alle stoorzenders aan de kant. Concreet betekent dit dus het opzoeken van een rustige plek, de mobiel aan de kant en rust in de gedachten. De ochtend leent zich hiervoor het beste omdat ons hoofd dan nog niet vol gedachten zit, maar uiteindelijk is het moment van stille tijd een persoonlijke afweging. Het gebed en Bijbellezen zijn de belangrijkste onderdelen van stille tijd. Spreken met, en luisteren naar de Heere. Want stille tijd is geen doel op zich; het gaat om de persoonlijke relatie met de Heere.

Al met al hebben we zo’n 45 minuten nagedacht over dit onderwerp. Een mooi inzicht was dat het lezen van korte Bijbelstukjes en daarover nadenken (mediteren) beter werkt dan hele lange stukken lezen zonder nadenken. Wanneer je een kwartier stille tijd neemt, zou je dat kunnen opdelen in 3 stukken van 5 minuten: 5 minuten voor het gebed, 5 minuten voor het lezen van de Bijbel en 5 minuten nadenken over wat God zegt. Om zo iedere dag te leven met Hem.

Reinier Stoel

Door: Reinier Stoel op 22 mei 2024


Overzicht