Blogs Werkvormen

Op reis naar de toendra

Over de hele wereld reizen zendelingen en evangelisten om het Evangelie te verkondigen aan ‘verre naasten’.

Onlangs gaf Friedensstimme het boekje ‘Ljoeba, zendelinge onder de Nentsen’ uit. In dit dunne boekje vertelt Ljoeba (1986-2018) haar levensverhaal. Ze neemt je mee op reis naar de toendra, waar zij het Evangelie deelt onder de Nentsen. Een aansprekend levensverhaal vol wijze levenslessen!

  1. Vraag het boekje ‘Ljoeba, zendelinge onder de Nentsen’ gratis aan.
  2. Verdeel de jongeren in acht groepen.
  3. Laat elk groepje één van de acht hoofdstukken van het boekje met elkaar lezen.
  4. Vraag de jongeren om na het lezen van het hoofdstuk één levensles te formuleren die zij mee willen geven aan de groep.
  5. Laat de jongeren deze les op een creatieve manier verwerken in een poster.
  6. Bespreek plenair het levensverhaal van Ljoeba door de groepen één voor één te laten vertellen waar hun hoofdstuk over ging.
  7. Geef de jongeren de gelegenheid om de levensles van hun groepje te delen met de andere jongeren.
  8. Hang de posters op een zichtplaats op in de kerk of het verenigingsgebouw.
Ds. A.S. Middelkoop

Door: Ds. A.S. Middelkoop op 22 mei 2019


Overzicht