Blogs

Overstroomd

Is jouw glas halfvol of halfleeg? Deze vraag komt wel eens voorbij. Halfvol staat doorgaans voor een positieve levenshouding en halfleeg voor een negatieve, ontevreden instelling. In beide gevallen zit er evenveel water in het glas. Dat is niet zo als je een vol of leeg glas hebt, daar zit wel degelijk verschil tussen. Psalm 100 is niet halfvol of halfleeg, vol of leeg, maar stroomt over van Gods goedheid.

De dichter begint bij heel de aarde, iedereen moet juichen voor de Heere. Niet alleen alle mensen, maar ook alle dieren, bomen, bloemen, bergen. Luister vandaag op met deze gedacht eens naar de vogels die zingen tot eer van hun Schepper. Ze maken God groot.

De dienst van de Heere is geen dienst van somberheid, maar van blijdschap. De psalmdichter nodigt je uit om tot God te komen met vrolijk gezang. Zing daarom veel. Op de fiets, bij het opruimen van je kamer, tijdens een wandeling, in de auto. Laat iedereen het maar horen dat de Heere God is! Heel de aarde moet het immers weten. God wil jouw stem daarvoor gebruiken. De mensen om ons heen moeten weten dat ze geschapen zijn door een grote en machtige God. Niet wij zijn de baas over ons leven. Nee, God regeert ons leven en wil onze Herder zijn. Iedereen moet horen dat Hij ook hun Herder en Redder wil zijn.

De kerk is de plaats bij uitstek om God te loven en te prijzen om Wie Hij is.

We leven in een tijd van veel versoepelingen. De kerken stromen weer vol. Iets om dankbaar voor te zijn. Wat doe jij in de kerk? Doe je hetzelfde als deze psalmdichter? Gaat tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofzang; looft Hem, prijst Zijn Naam! De kerk is de plaats bij uitstek om God te loven en te prijzen om Wie Hij is. Hij is namelijk goed, niet voor even, maar tot in eeuwigheid. Hij tiert van goedheid. Wat hebben we toch een heerlijk God. Ken jij Hem persoonlijk? Verheug je dan in Wie Hij is, dan zal je net als deze psalm overstromen van Wie Hij is. 

Zorg ervoor dat je glas niet leeg of halfvol is, maar vol. Ja, zelfs zo vol dat het overstroomt naar de mensen om je heen. Om je glas vol te laten lopen, moet je steeds weer bij de Bron van levend water zijn. De Heere Jezus zelf. Hij wil jou door de Heilige Geest volgieten met Zichzelf. Denk maar aan die tekst in Johannes 7 vers 38: ‘Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.’

Albertine Mourik

Door: Albertine Mourik op 24 juni 2021


Overzicht