Blogs Landelijke actie

Persoonlijk Woord voor ieder kind

Het Woord van God doorgeven aan je kinderen. Hoe doe je dat precies? We hebben de zegen dat we allebei zijn opgevoed met de Bijbel. We willen u en jou een inkijkje geven in hoe we in ons gezin de huisgodsdienst vormgeven.

Laten we ermee beginnen dat het soms zo tegenvalt. Niet elke dag leef je zelf dicht bij de Heere, terwijl dat het meest met een kind doet. Als je al weinig discipline hebt om een Bijbeltekst te leren dan is het helemaal moeilijk om de discipline op te brengen om een kind een Bijbeltekst of Psalm te leren. Het kan zo’n pijn doen als je kind niet de eerbied voor God toont die je wilt tijdens het bidden. Of je kunt heel enthousiast een Bijbelverhaal aan het uitleggen zijn en dan merken dat geen van je kinderen luistert. Maar we hoeven niet moedeloos te worden: we mogen alles van God verwachten. Hij belooft het in Zijn Woord. “Wat je belooft…” – “moet je doen”, vullen onze kinderen dan aan. Ja, ook zo’n simpel zinnetje is het Woord van God voor een kind. Zonder Zijn trouw zijn we nergens. 

We leren onze kinderen dus Bijbelteksten en Psalmen aan. Nu ze naar school zijn gebeurt dat ook in de klas, maar daarvoor probeerden we al telkens een Bijbeltekst op de koelkast te hangen, met plaatjes bij de kernwoorden. Google bijvoorbeeld “picto reddingsboei” en je hebt een mooi pictogram voor het woord “redding”. Wat is het dan mooi als je kind een tekst als “Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden” kan opzeggen. Met Kerst en andere feestdagen maken we gebruik van aftelkalenders zoals “De boom van Isaï” en “De weg naar Golgotha”. Voor de kinderen is dat inmiddels traditie en ze kijken er steeds weer naar uit.

Elke middag lezen we uit een kinderbijbel. We wisselen af tussen “Groot Bijbels Dagboek” van B.J. van Wijk en de ‘Kijk- en Luisterbijbel’. ’s Morgens en ’s avonds lezen we uit de gewone Bijbel, maar wel altijd korte stukjes, daar stellen we vragen bij. Niet alleen om de kinderen het te laten verwerken, maar ook om het zelf te verwerken. Soms lezen we over zaken heen die zó sprekend zijn voor een kind, en die ons pas opvallen als onze zoon of dochter het noemt.

Samen bidden doen we meest voor het naar bed gaan. Een vraag kan dan bijvoorbeeld zijn: “Waar kunnen we de Heere voor danken vandaag? Wat vond jij fijn vandaag?” Of: “Wat vond je moeilijk vandaag?” Of: “We nemen een poosje stilte om zelf te kunnen bidden.” Als je kinderen zelf geen zin hebben, geef dan het goede voorbeeld en dank en bid als een kind.
Een laatste tip: ga met je kinderen de natuur in! Leer zelf Gods grootheid en macht te zien en voor je kinderen te noemen in ieder blad, elke vogelstem, de wolkenlucht, in heel de schepping.

Aris en Marije van Dijk-Bor, ouders van Micha (5), Rhodé (4), David (2) en Silas (5 maanden). 

 

Albertine Mourik

Door: Albertine Mourik op 22 september 2020


Overzicht