Blogs

Persoonlijke omgang met de Heere

Omgang met de Heere komt tot uiting in gebed en het persoonlijk Bijbellezen. Ds. Joh. Post onderkent het belang van stille tijd, meditatie en gebed. Speciaal voor jongeren schreef hij een boekje over persoonlijke omgang met de Heere. Heel praktisch neemt hij jongeren hierin bij de hand: "De meesten komen niet verder dan te bidden om een nieuw hart; hoe wezenlijk dat ook is en onmisbaar, er is nog veel meer om voor te bidden."

Stil worden voor het aangezicht van de Heere. Waarom is dat belangrijk?
Je zult het ongetwijfeld herkennen, dat we worden beheerst door berichten, reclames, drukte van school of van je agenda, je mobiel, Instagram, Facebook en dergelijke. Wat komen we toe aan luisteren?  Horen naar de stem van de Heere?  Wordt deze niet door alles wat op ons afkomt overspoeld?

Het is voor ons, ouderen en jongeren van heel groot belang om, willen we de Heere dienen en volgen, te horen naar Zijn stem.  Daarvoor moet je stil worden, dat wil zeggen je afzonderen en ervoor zorgen dat je niet gestoord wordt door welk medium dan ook maar.

In een overprikkelde wereld door media is stil worden moeilijk. Wat helpt daarbij?
Om stil te kunnen worden is het inderdaad nodig om bepaalde zaken te doen, of juist niet te doen. Enkele tips daarvoor zijn:

Bidden is niet eenvoudig. Heel vaak komen we niet verder dan ons wensenlijstje indienen. Wat adviseert u jongeren die daarmee worstelen?
De discipelen vroegen aan Jezus eens: Heere, leer ons bidden.  Dat was niet omdat ze niet konden bidden, maar elke rabbi in Israël leerde zijn volgelingen bepaalde gebeden. Ze heeft Jezus Zijn discipelen het 'Onze Vader' geleerd.  De verschillende onderdelen van dit gebed zijn een leidraad voor onze 'vrije' gebeden.

Door daarover na te denken ga je leren zien, wat echt bidden is.  Het is uiteraard van het grootste belang, dat je een persoonlijke band met de Heere hebt, wil je ook in je stille tijd met God spreken. Komen de meesten niet verder, dan te bidden om een nieuw hart, hoe wezenlijk dat ook is en onmisbaar, er is nog veel meer om voor te bidden. Denk alleen aan hoe de Heere Jezus leert om God groot te maken en te beseffen tot Wie wij spreken wanneer wij gaan bidden.

Vervolgens is het goed om een lijstje met gebedspunten te maken. Wanneer je dat opschrijft, voorkom je, dat je elke keer weer hetzelfde bidt. Denk daarbij aan je ouders, je broers en zussen, wanneer je die hebt, aan je vrienden, aan de gemeente, de school, of je baas.  Kortom aan de dingen van elke dag. De Heere is niet te groot om de kleinste dingen bij Hem te brengen in je gebed.

U bent een predikant met hart voor jongeren. Hoe komt dat tot uiting in dit boekje?
Ik heb geprobeerd al schrijvend in gesprek te zijn met onze jonge mensen.  Of dat gelukt is en of dat overkomt bij jullie, beoordelen jullie zelf maar. Wanneer ik in de kerkdienst de jongeren zie en hoe betrokken ze vaak zitten te luisteren en mee te schrijven, dan geeft dat hoop voor de toekomst. De HEERE houdt Zijn Kerk in stand ook met jongeren van nu. Zij groeien op in een hele andere wereld dan de ouderen. Laten we hen zien en echt naar hen luisteren, dan is mijn ervaring, dat ze ook echt naar de ouderen willen luisteren. Zo bouwt God Zijn Kerk!

Ds. A.S. Middelkoop

Door: Ds. A.S. Middelkoop op 8 november 2018


Overzicht