Blogs

Pesach, het feest van het voorbijgaan

Als je dit artikel leest, is het al 4 april geweest, de 1e Paasdag is voorbij. Je bereidt je misschien voor op de kerkdienst van 2e Paasdag en leest nu over Pesach. Je weet wel dat het aan elkaar verbonden is, maar hoe zit het nu precies?

Pesach is een Joods feest en is dit jaar gevierd van zaterdag 27 maart 18.00 uur tot zaterdag 3 april 18.00 uur. Voor de Joden is dat 15-22 Nisan van het jaar 5781. Bij de Joden die buiten Israël leven is ook 4 april nog beschikbaar voor de viering.
 
In de Bijbel komen we de instelling van het Pascha tegen in Exodus 12. Zowel Pesach als Pascha betekent ‘voorbijgaan’, Het feest werd door de Heere ingesteld na de 9e plaag. Hij droeg de Israëlieten in Egypteland op dat zij op de 10e Nisan een volkomen mannelijk lam moesten nemen van de geiten of schapen, dat zij dat bij zich moesten houden tot de 14e dag en dan ‘tussen 2 avonden’ slachten. Het bloed moest aan de deurposten gesmeerd, zodat de HEERE in die nacht hun huizen ‘voorbij ging’ en de Egyptenaren sloeg. Ter gedachtenis moet het feest gevierd worden; het is een eeuwige inzetting.
 
De duidelijke regels omtrent het volkomen mannelijk lam is niet de enige instructie; voorafgaande aan het Pesach wordt het huis met bezemen gekeerd; er mag geen zuurdesem in het huis aanwezig zijn, er worden alleen ongezuurde (niet gerezen) koeken gegeten. Ook alle potten en pannen, kasten en kamers worden gereinigd. De eerste avond, de seder-avond, wordt samen met het gezin de sedermaaltijd gebruikt. Ze eten, leunend op de tafel, het vlees van het bokje en de ongezuurde koeken met bittere saus. Van het bokje mag geen vlees overblijven; is dat wel het geval dan moet het verbrand. Het eten van de ongezuurde koeken geldt voor alle  zeven dagen. Daarnaast zijn er op de 1e en de 7e dag  bijeenkomsten in de synagoge. 
 
Wat is nu het belang en de betekenis van Pesach? 
Exodus 12 geeft al aan dat niet alleen het voorbijgaan aan de huizen waar bloed aan de deurpost was, herdacht moet worden, maar ook het feit dat de HEERE hen die nacht uit Egypteland leidde. Ieder jaar vraagt de vader van het Joodse gezin dan ook aan zijn jongste zoon wat deze avond anders maakt dan andere avonden en ieder jaar klinkt dan weer het verhaal van de uittocht!
 
Het feest heeft door de gerechten en gebruiken veel te zeggen:
Het volkomen mannelijk lam wijst heen naar Christus; Hij is als een Lam ter slachting geleid om voor de Zijnen te sterven
Het ongezuurde brood wijst op de haast waarmee het volk Egypte moest verlaten; er was geen tijd om het brood te laten rijzen
Het verwijderen van zelfs het kleinste kruimeltje zuurdeeg wijst op het wegdoen van de zonden, die ons hele leven doortrekken, zoals gist het hele deeg doortrekt
De bittere saus wijst op de harde slavendienst, waaraan de Israëlieten onderworpen waren geweest
Naast ieder bord staan 4 bekers; de beker der heiliging, de beker der plagen, de beker der verlossing of dankzegging en de beker der aanneming
 
Nu is het niet moeilijk meer de verbinding te zien tussen het Joodse Pascha en ons Paasfeest: Hij is hét Paaslam Dat de dood moest sterven, door Wiens bloedstorting onze zonden vergeven kunnen worden en wij de beker der dankzegging mogen drinken. 
 
Het laatste Paasfeest staat er zo treffend boven Lukas 22, dat Hij vierde met Zijn discipelen. Het is niet meer nodig een paaslam te slachten, want Hij heeft aan Gods recht voldaan. Bid je mee voor de Joden, de moslims, de atheïsten, de onbekeerde christenen? Dat het deksel van hun gezicht mag worden weggenomen en ze Christus in al Zijn volkomenheid mogen zien als hun Borg en Zaligmaker!
Hanneke Smits

Door: Hanneke Smits op 31 maart 2021


Overzicht