Blogs

Rust als opdracht

Het stond in een recent artikel: “82 procent van de jongeren zit tegen een burn-out aan.” Schokkende cijfers die laten zien dat er in ons land iets vreselijk mis gaat. Is de stress te veel? Slapen we te weinig? Ligt de lat te hoog? Zijn onze agenda’s te vol? Mensen trekken hun wenkbrauwen op wanneer je ze – zelden, en bijna schoorvoetend – vertelt dat je niét druk bent. Als je bedenkt hoe we als mensen door God zijn gemaakt, is dat eigenlijk vreemd.

De Heere heeft ons namelijk geschapen als mensen die rust en slaap nodig hebben. Al op de eerste scheppingsdag bedacht Hij het ritme van licht en donker, dag en nacht. Daarnaast stelde Hij bij het voltooien van de schepping een rustdag in. Adam en Eva mochten niet alleen na elke dag, maar ook na een hele week uitrusten, net als God Zelf. “Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk.” (Gen. 2:2) De Heere vraagt de mens niet om maar door te rennen, maar geeft ons de ruimte, ja zelfs de ópdracht, om rust te nemen. 

In Psalm 4 kan je lezen dat God wil voorzien in deze rust en slaap die we nodig hebben. David roept God aan omdat hij te maken heeft met vijanden en leugenaars om hem heen. Onrust, bedrog en onvrede, en toch zegt David dat hij in vrede zal neerliggen en zal slapen. Hoe kan dat? Hij zegt: “Want Gij, o HEERE alleen zult mij doen zeker wonen” (vers 9). Zijn vrede en slaap hangen dus niet af van de omstandigheden, maar van Gods nabijheid. David kan rustig slapen, omdat hij weet dat de Verbondsgod voor hem zorgt. De HEERE geeft hem meer vreugde dan voorspoed en overvloed hem kunnen geven (vers 8).

David kan rustig slapen, omdat hij weet dat de Verbondsgod voor hem zorgt. 

Misschien zit jij soms ook in een situatie waarin het onmogelijk lijkt om in slaap te vallen. Vanwege de ruzie met je ouders, of door de woorden van de pesters op school die nog in je hoofd nagalmen. Of misschien omdat je je baan kwijt bent, je eenzaam voelt of je ligt te piekeren over de aankomende toetsweek. Of misschien omdat één van je vrienden je vertrouwen heeft beschaamd of je relatie net is uitgegaan. Als God David slaap gaf terwijl hij omringd was door vijanden, zou Hij dan niet ook in jouw slapeloze nachten nabij willen zijn?

Bemoedigend, en toch zit er nóg meer in deze psalm verborgen. Het gaat hier namelijk niet alleen om rust voor het lichaam. Het ‘zekere wonen’ waar David over spreekt, wordt in andere Bijbelteksten genoemd in de context van het Beloofde Land. We mogen de lijn doortrekken naar het hemelse Beloofde Land dat bedoeld is voor iedereen die in de Heere Jezus gelooft. 

“Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan!” Hoe? “Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade.” (Hebr. 4:11, 16).

Tamara Voskuil

Door: Tamara Voskuil op 5 augustus 2021


Overzicht