Blogs

Seizoenswissel

Pasen ligt achter ons, de dagen worden weer langer, we naderen het einde van het winterwerkseizoen. Dat betekent dat club- en verenigingswerk afgerond wordt. Maar.. hoe doe je dat als leidinggevende na een seizoen waarin ontmoetingen zo lastig waren? En, hoe weer verder na de zomer?

Afronding seizoen

Het precieze moment waarop het verenigingsseizoen afgesloten wordt, varieert van maart tot juni. Dat is niet erg, daar zijn allerlei redenen voor. Wat wel belangrijk is, is de manier waarop dit afsluiten gebeurt. Immers, niet alleen voor jou, ook voor de kinderen en jongeren was dit winterseizoen vanwege de beperkingen heel anders dan normaal. Misschien hebben jullie helemaal geen contact gehouden, of waren er alleen digitale bijeenkomsten. Het kan zijn dat je beperkt kon samenkomen. Hoe dan ook, het groepsproces is anders ontwikkeld. Jongeren in een vriendengroep hebben elkaar gemist. En wat te denken van nieuwe jongeren in de gemeente? Zij hadden geen of minder kans om in de groep te groeien.

Zoek daarom naar een geschikte manier om het seizoen op een positieve manier af te sluiten. Als de maatregelen wat ruimte geven, zijn er vast verantwoorde ideeën te bedenken. Een strandwandeling, een bijeenkomst in kleine groepjes of een speurtocht voor de kinderen. Gecombineerd met een bezinnend moment, waarin een passend thema aandacht krijgt. Een goede kans om te laten zien: we zijn jullie niet vergeten. Benoem als leiding wat jullie gemist hebben, maar blijf daar niet in hangen. Probeer ook mooie signalen van deze tijd te zien, de zegeningen te tellen en vooruit te kijken.

Voorbereiding nieuw seizoen

Het volgende seizoen lijkt nog ver weg, dat komt vast door de beperkingen en de onduidelijkheid die ze met zich meebrengen. Toch raad ik aan om de komende periode alvast na te denken over het vervolg, na de zomer. Doe dat vooral over de inhoud en laat de vorm nog vrij. Wie zal immers zeggen wat voor regels er dan gelden, en welke mogelijkheden er zijn?
Qua inhoud is de vraag: wat willen jullie jongeren meegeven in het nieuwe jaar? En waar hebben zij vragen over? Het lijkt leuk om flexibel te zijn in de organisatie van club of JV, maar de praktijk wijst uit dat flexibiliteit alleen past binnen een heldere structuur. Een helder jaarprogramma geeft inzicht en overzicht, doordat iedereen weet wat hem of haar te doen staat. Denk daar alvast samen over na.

Teamsamenstelling

De seizoenswisseling is een moment van terugkijken en vooruitkijken. Vergeet dan niet om dat ook met elkaar als leidinggevenden te doen. Samen ben je een team, maar besta je uit individuen. De afgelopen tijd heeft bij eenieder verschillende dingen losgemaakt. De één heeft het als een nare tijd ervaren, omdat hij niets heeft met digitale middelen en de jongeren niet kon bereiken, terwijl de ander het een grote uitdaging vond en zijn creativiteit volop kon inzetten. Maak ruimte voor deze verschillende gevoelens, dat versterkt vaak het begrip en de onderlinge binding. Het kan ook aanleiding geven om de taken het volgend seizoen wat beter te verdelen.

Ter afsluiting

Denk na over jullie bereikbaarheid voor jongeren in deze zomerperiode. Het blijkt uit verschillende onderzoeken dat een aanzienlijk deel van de jongeren zich eenzaam voelt. Dat zal niet direct veranderen als de eerste versoepelingen zich aandienen. Vertel hen dat als ze ergens mee zitten de komende maanden, ze bijvoorbeeld één iemand van de leiding kunnen contacten. Al is het maar voor één jongere, dan is het al de moeite waard nietwaar? 
Veel wijsheid gewenst. Heb je vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op!

Wim Klop

Door: Wim Klop op 8 april 2021


Overzicht