Blogs

Serie | Jeugdwerk op Aruba (1/5)

We maken een reis langs verschillende landen in Zuid-Amerika, Zuid-Europa en Azië en kijken hoe het jeugdwerk daar wordt uitgevoerd. Leer van medechristenen in andere continenten en krijg mooie ideeën voor jouw eigen werk. In deze blog lees je meer over het jeugdwerk op Aruba.

De situatie in de Protestantse Gemeenten van San Nicolas en Piedra Plat wordt al snel duidelijk wanneer Twan vertelt over een ervaring in het pastoraat. Ze kregen de vraag hoe het kan dat Jezus kind is geweest en wie koning David is. De antwoorden op deze vragen zijn ons, Nederlanders, met de paplepel ingegoten. Op Aruba is het anders. Jack Beaujon (21) en Twan Rebel (21) delen hun ervaring.

Van 17 november tot en met 11 december 2023 lopen Jack en Twan stage in de twee Protestantse Gemeenten op Aruba voor hun studie Theologie aan de TUA in Apeldoorn. Beide gemeenten worden geleid door ds. P. Hazenoot. San Nicolas is Nederlandstalig en Piedra Plat Papiaments.

De situatie beschreven in de inleiding maakt duidelijk dat het godsdienstig niveau in hun stagegemeenten erg laag is. Ze geven als reden aan dat de gemeenteleden als kind nooit zondagsschool of catechese hebben gehad. De kennis die ze hebben komt dus van die ene kerkdienst op zondag.
De structuur in de gemeente is daar een oorzaak van. In Nederland kennen we een predikant en een kerkenraad. Buiten de plaatselijke gemeente zijn er verschillende lagen
van bestuur en commissies waar we op terug kunnen vallen. Zo heeft elk kerkverband ook een betrokken jongerenorganisatie. In één van de gemeenten op Aruba bestaat de
kerkenraad slechts uit één persoon. Daarbij zijn de mensen weinig betrokken bij het kerkewerk; hierdoor komt er een grote druk op de predikant te liggen. Naast de preken op zondag en het pastoraat doordeweeks, moet hij ook veel praktische zaken regelen. Voor jeugdwerk is er alleen ruimte als de predikant een rustige periode heeft.

Jack en Twan leggen uit wat het nadeel is van deze structuur. Het maakt dat de gemeente niet standaard een vaste groei heeft. Het onderwijzen van christenen gaat verder dan de kerkdienst op zondag. In het kerkelijke gemeenschapsleven ligt ook een groot deel van de vorming van een christen. De studenten benadrukken de waarde van traditie. ‘Traditie is iets prachtigs. Het geeft overzicht, het geeft uitleg, het geeft rust. Daar kan je op terugvallen.’ Wij hebben de Reformatie. Daar ligt de oorsprong van waarom we dingen doen, zoals we ze doen. We hebben afgesproken dat we in die lijn doorgaan. Dat geeft houvast. Ds. Hazenoot heeft niet zo’n vastomlijnd kader waar hij op terug kan vallen. Dat betekent dat hij zelf een eigen beleid moet maken.
De dominee vindt het jeugdwerk en ander verenigingswerk in de gemeente wel belangrijk. Hij heeft daarom veel aandacht voor catechese en verenigingswerk.

Daarbij is de zondagsschool ook weer structureel aanwezig. Jack en Twan hebben vanuit Nederland Bijbelstudiemateriaal vanuit verschillende kerkgemeenschappen meegenomen. Waar ds. Hazenoot eerst alles zelf uit moest zoeken, helpt dit materiaal hem vorm te geven aan het verenigingsleven.
Om de kennis op de eilanden te vergroten, heeft dominee Hazenoot het idee om een (online) Bijbelstudieblad uit te geven: Selah Magazine. Dit wordt een meertalig Bijbelgetrouw blad om de drempel voor het lezen te verlagen. Ze hopen dat het vergroten van de kennis bij volwassenen doorwerkt op de jeugd en er zo een stabiele situatie kan ontstaan.

We sluiten het gesprek af met de vraag wat wij in Nederland van christenen op Aruba kunnen leren. Jack: ‘Het geestelijk leven is oppervlakkig, maar wanneer het er is, dan zie je dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen zondag en maandag.’ Zo worden geestelijke gesprekken, niet alleen op zondag, maar ook op straat heel normaal gevonden. Twan noemt ook nog hun manier van evangeliseren: ‘Ze laten zien wat het betekent als Christus in je leven gaat werken, door maaltijden uit te delen en voor anderen te zorgen. Dat is wat de samenleving ziet. Ze gaan dóen.’ Terugkijkend op het gesprek is het bijzonder om te zien wat voor invloed jeugdwerk en ander verenigingsleven in een gemeente op christenen heeft. Het geeft handen en voeten aan het geloof. Daarmee is het voor ons een bemoediging om in onze eigen gemeente hierop betrokken te zijn, voor onze kinderen en voor ons eigen geloofsleven.

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13

Overzicht