Blogs

Tóch doen wij `t krijgslied schallen!

Hoe diep ligt de kiel van jouw levensbootje in zee? Hoe zwaar is jouw schip geladen?

Wat een vreemde vraag om mee te beginnen zul je misschien denken. Dit voorbeeld maakt het duidelijker. Rovers op zee zijn op zoek naar zwaarbeladen schepen. Want dan is er buit te halen! Zo ook met jouw levensbootje. Als Christus aan boord is, als je Hem toe laat in je leven, dan is de Buit binnen. Nee, dat is geen Buit die je zelf binnengehaald hebt. Deze Buit ontvang je uit genade. 

Deze Buit wil satan met zijn duizenden je uit handen nemen. Daar doen ze alles aan! Satan bestookt je met zonden uit het verleden, met verkeerde dingen die je aan de hand houdt, met verkeerd denken en vul zelf maar in. Vaak heeft hij nog gelijk ook. Hij gebruikt alles om je te laten geloven dat je die Buit toch niet hebt ontvangen en je hulpeloos op de levenszee verkeert. Klaar voor de ondergang. Hij wil je overladen met angst, onzekerheid en twijfel.

En grimd' ook d'open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!
 

De Heere weet dat. Daarom geeft Hij jou Zijn Woord en legt Hij de beloften aan je hart. Johannes zegt het in zijn Evangelie: ‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven.’ Het is geen misschien, maar een zeker weten! Dat geloof in Christus, Gods eengeboren Zoon, doet de vrees wijken. Al raast, tiert en brult de satan als een briesende leeuw, in Hem zijn wij meer dan overwinnaars (Rom. 8). Hoe komt dat? Omdat wij zulke krachtpatsers zijn? Nee, God baande de weg! Christus streed onze strijd op Golgotha. Daar waar wij moesten hangen, hing Hij. Christus heeft het reddingsplan voor zondaren volbracht! 

Daarom moet de duivel met al zijn volgelingen wijken voor Eén woord: Christus. Dus we hoeven niet sterk te staan in onze eigen schoenen in deze strijd, maar we moeten gaan in Zijn spoor. Hem volgen. Dat is geen gemakkelijke weg. Er is tegenstand van buiten én van binnen. Het is een weg met de meeste weerstand. Maar ook een weg met de zekerste uitkomst. Het binnengaan in het hemelse Jeruzalem. Daar te zijn waar Hij ook is. Is dat ook jouw bestemming?

 

Erik Bruggeman

Door: Erik Bruggeman op 27 oktober 2020


Overzicht