Blogs

Tot zeventigmaal zeven maal

Meestal denken we er helemaal niet bij na. Het ‘Onze Vader’ kennen we allemaal uit ons hoofd. Als dit wordt gebeden, spoelen de woorden vaak naar buiten als een snelstromende waterval. Laten we eens inzoomen op een stukje van dit gebed: de zesde bede. Wat zeggen deze woorden eigenlijk tegen ons?

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.


In dit gebed, dat Jezus Zelf aan Zijn discipelen heeft geleerd, wordt er gevraagd om vergeving van de zonden die wij hebben gedaan. Dit is essentieel in alle gebeden. Natuurlijk zijn er momenten waarop er bijvoorbeeld geen tijd is om langer te bidden dan een aantal seconden. Maar toch is het belangrijk dat ook een schietgebedje op dit principe berust. ‘Vergeef ons onze schulden…’ Maar tegelijk kunnen we ons wel afvragen: We bidden het zo vaak, menen we het eigenlijk nog wel?

Toch geeft het tweede gedeelte van deze zin een ander beeld. ‘Vergeef ons onze schulden’ is een bede van een klein mens aan een grote God, maar door het vervolg van de zin lijkt dit bij te draaien. ‘Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’, dat klinkt bijna alsof de zondaar recht heeft op deze vergeving. In de trant van ‘Voor wat hoort wat.’ Wat bedoelde Jezus hiermee, toen Hij Zijn discipelen leerde bidden?

Nee, een mens heeft geen récht op de vergeving van de zonden. Wel is het zo dat de vergeving van de zonden van een zondaar samenhangt met de vergevingsgezindheid van de zondaar zelf, tegenover anderen.

Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. 

Ongetwijfeld doet dit denken aan de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, wiens schuld kwijtgescholden werd door zijn heer. Toen hij echter buiten iemand tegenkwam die hem een klein bedrag verschuldigd was, verplichtte hij hem onder dreigementen om terug te betalen. Als de heer daarachter komt, worden de rollen omgedraaid. De onbarmhartige dienstknecht had niets geleerd van de vergevingsgezindheid van zijn heer.

En wij? Hoe staan wij tegenover anderen, die ons iets aan hebben gedaan? Kijk eens naar God, ónze Heere. Hij kan zelfs de mensen vergeven die Hem aan de kant hebben geschoven. Wees vergevingsgezind. Niet één maal, niet zevenmaal… 

Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.

Door: Femke de Jong op 28 januari 2021


Overzicht