Blogs

Uw wil geschiede

Als er iets iedere dag terugkomt in jouw en mijn leven, dan is het wel keuzes maken. Eenvoudige keuzes, maar ook keuzes die voor hoofdbrekers zorgen. Studie, baan, verkering, noem maar op. Je wikt en weegt, komt tot een keuze en zo stippel je je route uit in je leven.

En dan het gebed ‘Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.’ Een gebed waarbij je misschien denkt dat je altijd moet berusten in de wil van God. Je legt je erbij neer. Je zult het ermee moeten doen. 

Maar dat is niet wat er staat. Het woord ‘geschiede’ staat namelijk in de tegenwoordige tijd. Het is geen berusting, maar een wens. Een wens dat Gods wil wordt gedaan! Wat is Gods wil? Hij wil graag dat jij Hem dient, met hoofd, hart en handen. Dat je je naaste liefhebt als jezelf. God wil dat elk mens dat doet. Zouden we daar geen andere wereld van krijgen? Alleen moeten we nu oppassen dat we niet gaan wijzen naar anderen. Misschien ken je deze uitspraak wel: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Als je dit gebed bidt, dan kun jij niet buiten schot blijven.
Dit is dus een levensgevaarlijk gebed voor onze oude mens. Want dat betekent dat wij niet meer beslissen over ons leven, maar dat Hij voorop gaat. Dit gebed roept strijd op. De Heere Jezus verwoord dat scherp: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij.’ Jezelf verloochenen, je kruis opnemen. Dat is niet aantrekkelijk. Merk jij dat jouw wil opzij zetten helemaal niet makkelijk is? 

Zullen we eens kijken naar onze Heere en Heiland? Hij kruipt door de hof van Gethsémané. Zijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Hij spreekt een innig gebed uit: ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.’ Jezus ziet erg tegen het lijden op. Maar Hij blijft gehoorzaam aan het plan van God. Hij gaat de weg naar Golgotha en overwint de zonde en de dood door Zijn sterven. Hij wilde gehoorzaam zijn aan de wil van Zijn Vader. Om voor jou een weg te banen om verzoend te worden met God. Gods wil is liefdevol. Dit gebed roept jou op tot verandering van wil. Uw wil geschiede. Bid je mee?

Erik Bruggeman

Door: Erik Bruggeman op 21 januari 2021


Overzicht