Blogs

Verbonden aan het Woord

‘Geen elektriciteit op deel Veluwe door stroomstoring’ – Af en toe lees je in het nieuws zo’n bericht.

Geen stroom; geen licht. Zeker in deze donkere tijd is een zaklamp in huis dan onmisbaar. Met de lichtbundel van een zaklamp, verlicht je niet het hele huis, maar wel de plaats waar je loopt. Zonder zo’n lamp is het tasten in het donker. 

Ook in de Psalmen lees je over zo’n lichtbundel. De dichter van Psalm 119 schrijft: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht op mijn pad.” David zingt er ook van in 2 Samuël 22: “Want Gij zijt mijn Lamp, o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis opklaren.” Zonder het licht van God en Zijn Woord is je leven vol duisternis. Daar, waar de Heere niet is, is er geen sprankje licht. Maar als de Heere heerschappij heeft in je leven, schijnt Hij als het Licht in het donker (Johannes 1:5).

Een zaklamp kan alleen licht verspreiden als er een batterij in zit. Zonder de batterij, is er geen licht. In de Bergrede roept de Heere Jezus ons ertoe op om het ‘licht der wereld’ te zijn. Om licht te kunnen verspreiden, is de kracht van de Heilige Geest nodig in je leven. In het Nieuwe Testament wordt voor deze hemelse kracht het woord ‘dunamis’ gebruikt (Handelingen 1:8). Dat laat ons zien dat de kracht van de Heilige Geest vele malen sterker dan de kracht van batterijen. Het is zo sterk als dynamiet.

Vanwege onze zonden was het nodig dat het op Goede Vrijdag drie uur lang volledig donker was op Golgotha. De Heere Jezus werd van God verlaten, opdat het licht kan opgaan in zondaarsharten. Ben jij een lichtdrager in de wereld om je heen? Laat het Woord van de Heere dagelijks een lamp zijn voor je voet en een licht op je pad. Lees de Bijbel niet alleen aan tafel, op de catechisatie of JV, maar ook voor jezelf.

Samen verbonden aan het Woord, dat is het verlangen van de HHJO voor 2021. Schijnend op het levenspad van onze kinderen en jongeren. Met het Woord de gemeenten in te gaan, activiteiten te organiseren en materiaal te ontwikkelen. Om de eer van Zijn Naam, en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Bid je mee om Gods zegen op het jongerenwerk?

Albertine Mourik

Door: Albertine Mourik op 13 januari 2021


Overzicht