Blogs

Vertrouwen op de Gever

Voor een groot deel van de wereldbevolking een uiterst actuele bede! Ruim 800 miljoen mensen lijdt honger en ruim 2 miljard mensen (een kwart van de wereldbevolking) kan moeilijk aan veilig en voedzaam eten komen. Geldgebrek, vervuiling, klimaatverandering, zo maar een greep uit oorzaken die mede een rol spelen in de voedselproblematiek.

Ook in Nederland heeft de 4e bede aan actualiteit gewonnen; twee grote ‘momenten’ van bewustwording: de boerenprotesten en de hamsterwoede bij met name de eerste lockdown.                 
#trots op de boer bracht bij veel mensen duidelijk in beeld wie er een grote rol spelen bij de totstandkoming van onze (overvloedige) maaltijden. De lege schappen, in de supermarkten waar de rijst, conserven en broodbakmixen massaal werden ingeslagen, spraken boekdelen: als ik en mijn gezin de komende weken maar vooruit kunnen.

En dan dat zo bekende gebed bidden: ‘geef ons heden ons dagelijks brood’… Laten we even naar de verschillende onderdelen kijken:
Geven; eigenlijk moet je bidden: ‘geeft U ons heden ons dagelijks brood’! Dat betekent dat jij de ontvanger bent, met andere woorden: je staat met lege handen om Zijn gave aan te pakken.           
Ons, dat is een meervoudsvorm, niet mij, maar ons; in praktijk beter 1 pak rijst/persoon dan 1 kar met 4 pakken rijst!                                                                                                                                     
Heden, gaat over vandaag! Ik denk aan de bekende woorden van de Heere Jezus uit een gedeelte van de Bergrede, Matth. 6:25 en 26: ‘Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?’                                                                                                               
Dagelijks brood; ik moet dan gelijk denken aan het manna dat de Heere gaf;  een voedzame maaltijd, genoeg voor een dag en alleen met de sabbat voor twee dagen.

Maar mag je dan geen boodschappen voor de hele week halen? Hoe moet je dat dan nu doen in deze Coronatijd? Logische vragen, maar lees met mij mee wat de Heidelberger er van zegt; ik vat het voor je samen: met deze bede vraag je de Heere om alles te geven  wat je lichaam nodig heeft, zodat wij daardoor beseffen dat Hij de Gever is en ons vertrouwen alleen op Hem stellen!

Hanneke Smits

Door: Hanneke Smits op 26 januari 2021


Overzicht