Blogs

Vragen over de lijdenstijd

De lijdenstijd, het is een woord dat vaak genoemd is in de afgelopen weken. We vroegen drie jongeren welke vragen ze hadden over de lijdenstijd. Elke vraag wordt beantwoord door een dominee.

“Hoe kan je uitleggen waar Pasen nu echt over gaat zonder dat iemand kennis van de Bijbel heeft, en dus een ander beeld van  Pasen  heeft?”

Je wilt graag iets delen over Pasen. Wat fijn om te merken dat er een verlangen in jou is om daarover te praten! Moeilijk is dat niet, hoor. Misschien dat het je verbaast dat ik dat zo zeg, maar ik meen het. Ik zou maar gewoon aansluiten bij wat die ander weet. Het kan zijn dat jouw buurman weet dat Pasen ‘iets met Jezus’ te maken heeft, maar meer niet. Dan kun je uitleggen dat Jezus gestorven is en weer opgestaan. Als hij alleen maar denkt aan paaseieren en een vrije dag, vraag dan eens: ‘Weet je waar Pasen eigenlijk vandaan komt?’ Vertel maar gewoon dat er eens een Man op deze aarde leefde Die aan het kruis stierf en voor jou opstond uit de dood.

Je voelt denk ik wel aan dat die twee woordjes ‘voor jou’ heel belangrijk zijn. Het is van groot belang dat jij door het geloof kunt vertellen dat Jezus voor jou stierf en opstond. Dat komt dichtbij voor die ander, of het nu je onchristelijke voetbalvriendje is of je kerkelijke collega. Het gaat ten diepste niet om uitleggen maar om getuigen! Niet praten over een Jezus-op-afstand met Wie je verder niet veel hebt. Maar vertellen over een Jezus Die je hebt ontmoet! Want als die ander merkt dat jij Jezus hebt ontmoet, moet die Jezus wel leven. Op z’n minst toen jij Hem hebt gezien.

Natuurlijk krijg je dan de opmerking te horen: ‘Er is nog nooit iemand teruggekomen die over Hem kon vertellen.’ Oftewel: we gaan nooit zeker weten of Hij leeft. Toen ik een keer meedeed aan een evangelisatieactie in de Amsterdamse Bijlmer, zei een jonge vrouw dat ook tegen mij. Deze vrouw had paranormale gaven. Dat betekent dat ze allerlei dingen kon aanvoelen en voorspellen. Ik herinner me dat ze heel vriendelijk met me in gesprek ging over God en de Bijbel.  Maar toen ik haar vertelde dat Jezus is opgestaan uit de dood, haakte ze af. Daar wilde ze niets van weten! Achteraf zei een meer ervaren evangelist tegen me: ‘Dat maak ik vaker mee. Jezus’ dood – dat gaat nog wel. Maar Zijn opstanding roept verzet op. De duivel wil niet weten dat Jezus is opgestaan. Als dat zo is, is z’n spel uit.’ En daarom mogen we juist over die opstanding spreken. Want of de duivel het nu wil of niet: Jezus leeft in eeuwigheid!

Beantwoord door ds. T.A. Bakker

“Waarom duurt de lijdenstijd 7 weken en advent maar 4 weken?”

Het is een heel vroeg kerkelijk besluit om in de weken voorafgaand aan de Kerstdagen stil te staan bij advent. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn dat 4 weken geworden. Advent komt van het latijnse ‘adventus’ en betekent ‘aankomst’. Wij zijn dan gewend om in 4 zondagen stil te staan bij de aankomst van het Kind van Bethlehem naar deze aarde. Tegelijkertijd staan wij die 4 zondagen stil bij de wederkomst van de Zaligmaker op de wolken van de hemel.

Voor wat de lijdensweken betreft ging er in de vroege kerk een tijd van 40 dagen vasten vooraf. Een tijd van boete en berouw behoort ons dan te brengen bij de lijdende Knecht van de Heere. Het is onze gewoonte om dan 7 lijdenszondagen aan te houden. In die zondagen volgen wij de Zaligmaker op de voet naar het kruis, en ontmoeten de lijdende Christus op de Goede Vrijdag op Golgotha.

Beantwoord door ds. G.T. van Appeldoorn

“Hoe weet ik nu zeker dat Christus ook voor mij gestorven is?”

Je stelt een belangrijke vraag. Graag zoek ik samen met je naar een antwoord. Daarvoor moeten we naar het Woord van God. In dit Woord wordt jij opgeroepen om je met God te laten verzoenen. De vraag voor jou is niet allereerst of Christus voor jou gestorven is, maar of jij je met Hem laat verzoenen. Deze verzoening ontvang je in de weg van het geloof. Dit geloof ontstaat door het Woord en de Heilige Geest. Je vertrouwt je dan toe aan het volkomen werk van Jezus Christus. Dit oprechte vertrouwen wordt zichtbaar in je leven door de vruchten. Deze vruchten zijn bijvoorbeeld: het oprechte geloof in de Heere Jezus, kinderlijk ontzag voor God, droefheid naar God en een verlangen om voor God te leven.

Nu kan er achter je vraag een misvatting schuilgaan. Wanneer ik jou live zou spreken, dan zou ik doorvragen wat je precies bedoelt met deze vraag. De misvatting zou kunnen zijn dat je denkt dat Christus’ offer beperkt is en dat je daarom niet weet of jij wel mag geloven. De Dordtse Leerregels weerleggen deze misvatting (DL 2.3). Het offer van Christus is voldoende voor de hele wereld. Wel is zeker waar dat Christus’ offer alleen ten goede komt aan hen die oprecht in Hem geloven (DL 2.7). De vraag is dus of jij oprecht in Hem gelooft. Dit geloof wordt aangevochten, voortdurend en intens. Toch brengt God Zijn kinderen door Zijn Woord en Geest steeds weer bij de gekruisigde Christus.

Laat ik een voorbeeld geven om dit te verhelderen. Hoe wist Noach dat de ark voor hem bestemd was? Door in de ark te gaan. Alleen het feit dat er een ark was, redde hem niet. Hij moest erin zijn. Zo is het ook voor jou. Jij moet in de Ark van het behoud gaan, dat is in Hem geloven. Ieder mens moest de ark binnengaan, maar velen weigerden. Hun ondergang was hun eigen schuld. Noach’s behoud was Gods genade. Zo is het vergelijkenderwijs ook met Christus’ offer. Het offer is afdoende voor de hele wereld, maar effectief voor Gods kinderen.

God leert ons dat wij in onszelf arme zondaren zijn en blíjven. Paulus riep het uit: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes dood’. Wij worden in dit leven nooit beter dan Paulus. Juist deze klacht getuigt van het oprechte geloof. Toch antwoorden we in hetzelfde geloof boven alle inwonende zonde en aanvechting uit: ‘Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere’. In de weg van dit afzien van jezelf en het zien op Jezus Christus leer je dat Hij voor je gestorven is.

Leestip: 
Johannes 3:16-36
Zondag 23 uit de Heidelbergse Catechismus
H
oofdstuk 2.3-7 van de Dordtse Leerregels

Beantwoord door ds. J.W. Baan

 


Overzicht