Blogs

Was Jozef blij met Jezus' komst?

Stel je voor, je hebt als jongen een leuk meisje ontmoet. Écht een leuk meisje. Na een tijdje weet je: ik wil haar nooit meer kwijt. Samen dromen jullie over een toekomst. Een huis. Trouwen. Altijd samen zijn. Totdat ze op een avond bij je komt en zegt: “Ik ben in verwachting.” Een ding weet je zeker, namelijk dat het niet van jou is. Dan valt toch je hele wereld in duigen?

Dat is wat Jozef overkomt (Matth. 1:18-25). Hij zag het helemaal zitten met Maria. Ze waren zelfs al in ondertrouw. In het Israël van die tijd betekende dit dat ze voor de wet al getrouwd waren. Iedereen zag hen als man en vrouw. Maar ze woonden nog niet bij elkaar. Het meisje bleef nog bij haar vader. Totdat het tweede deel van hun huwelijk kwam: samen in één huis wonen. Pas dan gingen ze met elkaar naar bed. Jozef weet het zeker: hij is niet de vader van het kind dat Maria verwacht.

Kun jij je voorstellen hoe Jozef zich voelt? Bedrogen. Op z’n hart getrapt. Hij is er kapot van. Niet vreemd toch dat hij van plan is Maria te verlaten? Eigenlijk doet hij dat best netjes. In plaats van iedereen te vertellen wat Maria gedaan heeft, wil hij haar stilletjes verstoten. Maximaal twee of drie mensen zal hij erbij halen. In hun bijzijn schrijft hij de scheidingsbrief. Voor de rest houdt hij het geheim. Om Maria te sparen. Dat wil hij nog wel voor haar doen. Maar no way dat hij met Maria verder gaat. Het is over en uit tussen hen.

Jezus

Waarom zit Jozef 6 maanden later dan toch naast de voerbak in Bethlehem? Hij zou Maria toch verlaten? Waarom is hij er dan toch? Sterker nog, waarom geeft Jozef dit Kind zelfs een naam? Als een man in deze tijd een kind een naam gaf, betekent dit dat hij het kind adopteert. Hij zegt ermee: “Dit is mijn kind.” Waarom ben je overstag gegaan, Jozef?

Wat mij opvalt, is dat van Jozef wordt gezegd dat hij ‘rechtvaardig’ is. Daar bedoelt de Bijbel mee: hij is als iemand uit het Oude Testament die niet zonder God kan. Zo’n iemand als Abraham, als Mozes en als David. Iemand die van de Heere houdt. Iemand die weet hoe slecht hij zelf is. Iemand die gelooft dat God zijn zonden zal vergeven. Iemand die gelooft dat God in de toekomst Zelf zal komen om alles nieuw te maken. Iemand die God wil dienen.

Dié Jozef hoort een boodschap. Er komt een engel naar hem toe. De engel komt met een boodschap van God. Wat zegt God tegen Jozef? Het kind dat Maria verwacht, is een Zoon. Die Zoon moet je Jezus noemen. Jezus betekent: God redt. Deze Zoon zal het volk van Israël, waar Hij uit geboren wordt, zalig maken.

Jesaja

​Als Jozef deze woorden hoort, dan hoort hij iets bekends. Hij hoort de profeet Jesaja. Eens zei de Heere tegen Jesaja: je schuld is weggegaan, je zonden zijn verzoend (Jes. 6:7). Hoe God dat doet? Door ervoor te zorgen dat een maagd zwanger zal worden, een Zoon zal baren en Hij zal de naam Immanuel krijgen (Jes. 7:14). Deze woorden uit Jesaja citeert Mattheüs letterlijk (Matth. 1:22-23). Jozef hoorde hier bekende woorden uit zijn Bijbel. 

En deze profetie is precies de reden waarom Jozef God gehoorzaamt. Waarom Jozef niet vasthoudt aan zijn eigen plan. Hoe kun je dat weten? Tussen de opdracht die God geeft (Matth. 1:21, jij moet dit Kind een naam geven) en het gehoorzamen van Jozef (Matth. 1:24, Jozef die God gehoorzaamt en Maria als vrouw aanneemt) plaatst Mattheüs deze bekende profetie uit Jesaja.

Wat betekent die profetie dan? Dat Jozef gelooft dat God iets heel bijzonders gaat doen. God laat eindelijk de langverwachte belofte in vervulling gaan. Jozef ziet hoe God de zonde vergeeft: door Jezus. Jozef ziet hoe God Zelf komt. Dat moment is nú aangebroken. En de eerste die dat nodig heeft, de eerste die daar behoefte aan heeft, is Jozef zelf. Jezus is zijn Zaligmaker.

Blij

Is Jozef blij met Jezus? Het kind is niet van hem. Door met Maria te trouwen kijken de mensen hem na en ze zeggen: “Zie je die vrome Jozef? Weet jij wat hij gedaan heeft? Nog voor hij met Maria in een huis woonde, heeft hij al…” Pijnlijk voor Jozef. Maar er is iets wat voor Jozef veel belangrijker is. Hij krijgt zijn diepste wens: de Zaligmaker, zijn Redder!

Ben jíj blij met Jezus? Als je het Mattheüs-evangelie leest, wordt duidelijk dat Jezus niet alleen een Zaligmaker is voor Israël. Hij is een Zaligmaker voor de hele wereld. Hij heet Jezus. Dat betekent: als je gelooft in Hem, zijn je zonden vergeven. Dan redt God jou! Geloof je in Hem? Dan kan het niet anders of je wil met heel je leven gehoorzaam zijn aan God. Net als Jozef. Het kan je veel kosten. En toch ben je net zo blij als hem.

Henri Pool

Door: Henri Pool op 21 december 2023


Overzicht