Blogs

Wat betekent Gods Woord voor jou?

Persoonlijk Woord voor iedereen; de landelijke actie van dit jaar. Het vertalen van de Bijbel is een bijzonder en onmisbaar werk, maar zolang we hier de echte betekenis niet van zien, zal Wycliffe, één van de vele goede doelen zijn om geld voor op te halen.

Wat maakt het vertalen van de Bijbel zo belangrijk? De enige mogelijkheid om het belang hiervan in te zien, is wanneer je zelf de diepe waarde en het belang van de Bijbel kent. Wanneer je beseft dat de Bijbel zoveel meer dan ‘een belangrijk Boek voor christenen’ is. Je ervaart dat God door de Bijbel spreekt, omdat het Zijn eigen Woord is. Niet alleen algemeen, nee Hij spreekt ook heel persoonlijk. Vertroostend maar ook confronterend.

In de Bijbel kunnen we ontdekken wie Hij is. Er is niemand die God zal ontmoeten, want niemand kan God zien en leven (Exodus 33:20). De enige zekerheid die we hebben is dat we na ons leven God wel zullen ontmoeten. Maar God wil het daar niet bij laten, want Hij wil Zijn kinderen toch iets van Hem laten ervaren. Dat ze leren Wie Hij was, is en wil zijn. Hij wil Zichzelf namelijk niet verborgen houden voor Zijn kinderen, daarom gaf Hij Zijn Woord. 
In Zijn Woord openbaart Hij Zichzelf aan de mensen, daarom is het zo belangrijk dat Zijn Woord wereldwijd verspreid wordt. 

In Zijn Woord ligt zo’n heerlijke troost, zo’n heerlijke zekerheid ook voor de eeuwigheid en dat is iets wat over de hele wereld verkondigd moet worden.

God roept ons als christenen op om Zijn Woord te verkondigen, Zijn Woord uit te dragen in de wereld (Mattheüs 5 vers 13-16). Waarom zou jij hieraan meewerken en waarom zou een ander dit niet kunnen doen? Lees Romeinen 15 vers 14 en 15 maar eens. Hoe kunnen mensen van God horen, wanneer die Hem kennen zwijgen? Zij  moeten het horen van ons. Daarom is het zo belangrijk dat de Bijbel vertaald wordt: zodat christenen kunnen getuigen van de heerlijke hoop die in hen leeft.

Het Woord van God is dus niet een gewoon boek. Het is het meest waardevolle en belangrijkste Boek ter wereld. Zelfs die omschrijving doet nog te kort aan de werkelijke inhoud. Want God wil Zichzelf aan iedereen openbaren. Vanuit onszelf zien we de diepe inhoud en de diepe waarde hier niet van in. Bid daarom of we iets van die heerlijkheid mogen begrijpen en of Hij dit werk wereldwijd wil zegenen. 

Door: Hanne-José Huisbrink op 23 februari 2021


Overzicht