Blogs Coronavirus

Weer naar de kerk...

Sinds juni zijn er versoepelingen en mogen we weer naar de kerk. Dit wordt door gemeenten verschillend ingevuld. Een aantal gemeenten nodigden jongeren uit om de eerste diensten bij te wonen en de HHG Ede organiseerde een hagenpreek op de hei. Een aantal ervaringen van jongeren en hun predikant.

HHG Woudenberg, eerste diensten met jongeren

"Eerlijk gezegd heb ik een kerkdienst nog nooit zo gewaardeerd. Eindelijk weer andere jongeren om je heen, weer kunnen meezingen (wat met een amuzikaal gezin thuis toch wat minder gaat) en eindelijk een moment om naar de kerk te gaan, tot rust te komen en versterkt te worden. Misschien heb ik dat wel het meest leren waarderen; dat de dienst je even uit een sleur haalt. Naar een plek waar God spreekt en we opgebouwd worden. Om dat weer de week mee in te nemen"
Jander Ettekhoven

"Toen het weer mogelijk werd om met zo`n 30 personen in de kerk bij elkaar te komen, hebben we als moderamen besloten om in een aantal diensten de jongeren van de JV uit te nodigen. Hen konden we via de leiding makkelijk bereiken en uitnodigen. Veel jongeren hebben de sociale contacten gemist en verlangden ook naar de kerkgang. Het was een zegen om op zondag de jongeren weer in de kerk te zien en te merken hoezeer zij ernaar verlangd hadden om samen in de kerk te komen voor Gods aangezicht om Zijn stem te horen."
Ds. W.J.C. van Blijderveen

HHG Ede, hagenpreek voor jongeren

"Na twee maanden thuis geluisterd en gekeken te hebben, misten we de verbondenheid met de gemeenteleden en vooral met leeftijdsgenoten. 
De openluchtdienst die we op de Ginkelse hei organiseerden was daarom heel bijzonder. Het thema voor de dienst was 'Jezus is onze vrede'. Bijzonder om in de rust van de natuur en tegelijk in de onrust van de coronazorgen daar samen bij stil te staan. Die verbondenheid kwam ook sterk naar voren toen we het lied ‘Samen in de naam van Jezus’ zongen. Hoe goed is het onze God te prijzen, ook in coronatijd!"
Christien van Wageningen en Carolien Visser

"Hagenpreken of openluchtdiensten staan door het coronavirus weer in de belangstelling. Met enkele enthousiaste jongeren van de gemeente hebben we zo’n openluchtdienst georganiseerd op zondagmiddag 7 juni. Ongeveer 45 jongeren waren aanwezig bij de schaapskooi van Ede. Het was een rustige en ruime plaats zodat we aan de voorschriften konden voldoen. We hebben met elkaar gebeden, gezongen en uit de Bijbel gelezen. Uit dit gedeelte heb ik een preek gehouden. Het is door ons allemaal positief ervaren, dat we elkaar op deze wijze weer fysiek konden ontmoeten. Soli Deo Gloria!"
Ds. W. Schinkelshoek

HHG Leerbroek, preekbespreking in pastorietuin

"Op zondag 21 juni hebben we een ‘hagenpreekbespreking’ gehad in de pastorietuin. Met meer dan 50 jongeren hebben we vragen besproken over ‘de leiding van de Heere God in je leven’.  Dat is een belangrijk thema om over na te denken. Het was erg fijn om elkaar na lange tijd weer te zien, juist in deze tijd waarin je niet met elkaar de kerkdienst kunt meemaken. Ik waardeer het zeer, dat onze dominee de tuin op deze manier openstelt voor de jongeren uit onze kerk."
Pieter Roest

"Het was heel vreemd dat in maart zo abrupt een einde kwam aan de catechisaties. De geplande preekbespreking in mei werd ook afgelast. Ik begon de jongelui te missen. De vraag kwam in me op: Wat kun je voor de jongeren doen? Toen kwam het idee van een preekbespreking in de pastorietuin. Het was heel bijzonder. Er kwamen 60 jongeren op af. Er dreigde even regen, maar ook dat kwam goed. We hebben doorgesproken over het thema: ‘Gods leiding in je leven’ en fijn gezongen met elkaar. Ik kijk er dankbaar op terug."
Ds. N. den Ouden

Albertine Mourik

Door: Albertine Mourik op 30 juli 2020


Overzicht