Blogs Landelijke actie

Wie Mijn Woord hoort...

Heb jij weleens van de Kaeku-taal gehoord? Onlangs stuitte ik op het getuigenis van broeder Valery uit Congo die een opleiding startte in deze Kaeku-taal om de Bijbel daarmee te kunnen vertalen. Zijn getuigenis maakt me stil. Zijn getuigenis raakt me. ‘Als ik preekte in de moedertaal, bekeerden veel mensen zich tot Christus’ getuigt hij. Dit bepaalt ons bij twee belangrijke zaken. Ten eerste de levens veranderende kracht van het Woord. Maar ook het tweede; het belang en (voor ons) de zegen van de Bijbel in je moedertaal.

De woorden van Jezus klinken: ‘Wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven..’’. ‘Wie Mijn Woord hoort’, het Woord moet dus gehoord worden! De kracht van het Woord heeft broeder Valery met zijn eigen ogen gezien in de gemeentes waar hij het Evangelie mocht preken. Hij zag dat bij de mensen die het Evangelie in hun eigen taal hoorden, hun leven een totale verandering onderging. 

Mensen ontdekten dat de God van anderen ook hun God was, daarom deden ze de afgoden weg. Mensen veranderden niet alleen in moreel opzicht, maar er was ook een materiële verandering zichtbaar. Oftewel; de invloed van het Woord wat ze hoorden veranderde hun leven totaal!
Dit opende de ogen van broeder Valery voor het feit dat de kennis van het Woord van God de basis is van de ontwikkeling en de beschaving van een bevolkingsgroep. 
Hij nam afstand van zijn vorige baan en startte met de opleiding om de Bijbel te vertalen in de Kaeku-taal. Zo kan hij mensen helpen om God meer en meer te leren kennen!

Toen ik het getuigenis van deze broeder las, was ik verwonderd. Wat zijn we toch gewend geraakt aan de enorme zegen dat we het Woord in onze eigen taal hebben. Veel van de mensen tot wie Velery in hun moedertaal preekte, bekeerden zich tot Christus. Wat een bemoediging! Daar waar Jezus Zich bekendmaakt door middel van Zijn Woord, daar vindt werkelijk een levensverandering plaats!
 

Daar waar Jezus Zich bekendmaakt door middel van Zijn Woord, daar vindt werkelijk een levensverandering plaats!


En nu de spiegel. Wij hebben de Bijbel in onze eigen taal. Wat een grote zegen! Ken jij die ervaring, dat het Woord van de levende God jou leven voorgoed heeft veranderd? Spoort die ervaring jou ook aan om jouw Koning te dienen en andere mensen te helpen om God meer en meer te leren kennen? Tot uitbreiding en verheerlijking van Zijn Naam, totdat Hij komt! 

‘’Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders’’ (Filippenzen 2: 10-11)
 

Meer informatie over het Bijbelvertaalwerk vind je op hhjo.nl/landelijkeactie of www.wycliffe.nl 

Door: Annemarie Koelewijn op 8 december 2020


Overzicht