Blogs

Wind, een teken van de Geest

Wat een prachtige dag, deze dag van het Pinksterfeest! De straten in Jeruzalem lopen vol mensen. De inwoners van de stad vallen bijna niet meer op tussen al de vreemdelingen. Van heinde en ver, hebben gezinnen zich gereed gemaakt om naar Jeruzalem te gaan om daar het Wekenfeest, het feest van de eerstelingen te vieren. Zeven weken na Pesach, het feest van de gerstoogst, is nu het de tijd om de eerstelingen van de tarweoogst aan de Heere te offeren.

Vlakbij de tempel treffen we ook de volgelingen van de Heere Jezus aan. Ze zijn eendrachtelijk bijeen, als ze een geluid horen als van een geweldige gedreven wind, die het huis waar zij zaten vervulde. Wij weten het vervolg; deze wind is een van de tekenen van de uitstorting van de Heilige Geest.  

Het woord wind kun je ook vertalen met adem, lucht of geest. Je komt het op meerdere plaatsen in de Bijbel tegen. In het begin van Genesis al waar de Geest Gods over de wateren zweefde, bij de schepping van de mens waar de HEERE God de adem van het leven in Adams neus blies. Nog weer een hoofdstuk later lezen we dat Adam en Eva de aanwezigheid van de HEERE God herkenden aan de wind van de dag.  

De Heere Jezus Zelf gebruikt de wind als voorbeeld in het gesprek met Nicodemus, die stilletjes ’s nachts bij Hem was gekomen. Nicodemus begreep er niets van. Hoe kon de Heere Jezus deze wondertekenen doen als God niet met Hem was. Het antwoord dat de Heere Jezus geeft, brengt nog meer verwarring: de Heere zegt hem dat hij wederom geboren moet worden. Hoe kan dat nu?  Je kunt toch niet terug in de buik van je moeder? Nee, inderdaad, maar dat bedoelt de Heere ook niet; Nicodemus, een mens moet geboren worden uit water en Geest. Want wat uit het vlees (uit een zondig mens) geboren is, is vlees (is een zondig mens), maar wie uit de Geest geboren is (opnieuw, weder geboren) is geest; die is een nieuwe mens. En dan komt het voorbeeld van de Heere: de Geest werkt zoals de wind waait. Je voelt de wind, je hoort de wind, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen draait. Je kunt de wind ook niet vastpakken of tegenhouden. Zo werkt ook de Heilige Geest. Doordat het borgwerk door Christus volbracht is, kon Hij heengaan naar de Vader en van daaruit de Heilige Geest, de Trooster zenden. En Die zal de mensen overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid (Joh. 16: 5-15). Deze Geest zal van Zichzelf niet spreken, maar deelt de schatten uit, die Christus verworven heeft.

De wind;  je ziet de wind niet zelf, maar je ziet de bladeren en de bloemen bewegen of je voelt de wind als je op de fiets zit, maar iets veranderen aan de wind; nee gelukkig niet. Zo is het ook met de Heilige Geest, Die onweerstaanbaar werkt in mensenharten, daar waar God de Geest zendt, om het te verkondigen in mensenharten!  Heb jij Zijn stem gehoord, in de wind van de Geest?

 

Hanneke Smits

Door: Hanneke Smits op 25 mei 2021


Overzicht