Blogs

Woeste baren op een vlak strand

‘Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid’ (Zef. 2:3), ‘de man Mozes was zeer zachtmoedig’ (Num. 12:3), ‘de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus’ (2 Kor. 1:10), ‘zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen’ (Tit. 3:2). In de Bijbel gaat het vaak over zachtmoedigheid. Ik noem nu zomaar vier teksten waarin het woord staat, maar de lijst is nog veel langer. Hoor jij in de kerk ook wel eens over zachtmoedigheid?

Opvallend eigenlijk, we bidden om vrede in ons hart, we vragen om geloof en liefde en matigheid is ook heel belangrijk in deze tijd van duurzaamheid. Vreugde in God komt in preken naar voren en ook geduld vinden we belangrijk. Maar ‘zachtmoedigheid’ vindt de Heere net zo belangrijk. Eén deel van de vrucht van de Geest is zachtmoedigheid.

En met Hem als bron in je leven werkt de Geest die zachtmoedigheid ook in jou!

In de Redelijke Godsdienst schrijft ds. Wilhelmus à Brakel over bijna elk partje een hoofdstuk. Als je hem vraagt hoe een zachtmoedig mens zich gedraagt, dan zegt hij: ‘Valt iemand hem aan met woorden of daden, hij is een vlak strand, waarop de woeste baren al spelend op en neer lopen’. Dat is nogal wat! Je wordt aangevallen en je laat het rustig over je heen komen. Je doet geen tegenaanval en je wordt niet boos. Want je ‘hart is vast betrouwende op de HEERE’ (Ps. 112:7). À Brakel zegt: ‘een zachtmoedige heeft God gekozen tot zijn deel. Hij ziet dat alles wat in de wereld is, ijdelheid is, en weet dat niemand iets spreken of doen kan, dan wat God gebiedt. En vertrouwende op God, is zijn hart kalm en bewaard.’ God heeft alles in de hand, ook die aanvallen in woorden of daden. Daarom blijf je rustig, Hij regeert. À Brakel weet echter ook goed dat dit niet makkelijk is. Want wie is van nature zo vast vertrouwend en zo rustig? Christus wil het je leren, Hij zegt het Zelf: ‘leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben’ (Matth. 11:29). Hij is de zachtmoedigheid zelve. En met Hem als bron in je leven werkt de Geest die zachtmoedigheid ook in jou! 

Ik eindig met een aansporing van ds. À Brakel: ‘Neem het u uitdrukkelijk voor dat u zachtmoedig wilt zijn. Bid de Heere om sterkte (…). Bent u gevallen, betreur het, maar word niet moedeloos, want men kan deze heerlijke deugd niet snel leren, maar vat weer moed om het hierna beter te doen.’

Alissa Bakker

Door: Alissa Bakker op 29 oktober 2020


Overzicht