Blogs

Zijn Woord houdt stand in eeuwigheid

“Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken…” Zo begint het 4e couplet van het Lutherlied “Een vaste Burcht is onze God.” Voordat we verder gaan is het belangrijk om over deze regel na te denken. Want geloof je wat je zingt?

In deze eerste twee regels ligt namelijk de kracht van dit hele couplet. Daarom is het goed om met dit gedeelte in het achterhoofd, de rest van dit artikel door te lezen. 
In deze regels worden namelijk in eerste instantie twee eigenschappen van God behandeld: Zijn onvergankelijkheid en Zijn onveranderlijkheid. Deze twee eigenschappen van God, komen naar voren in dat wat Hij spreekt. 
Voor Gods kinderen zijn deze twee eigenschappen van hun Vader een rijke troost. Dit betekent namelijk dat hun God er al was voordat zij geboren waren en dat Hij weet wat er komen zal. Maar nog belangrijker: dit betekent dat God Zelf waarheid is en dat wat Hij spreekt, hetzij in Zijn Woord hetzij tot een ieder persoonlijk, dus ook!

Wanneer je verder kijkt, neemt Luther ons mee naar een aantal rijke beloften in de Bijbel. Opnieuw is hierin dus ook van belang: geloven wij dat Gods Woord onfeilbaar is? Dat Zijn Woord in eeuwigheid zal bestaan en onveranderlijk is? Geloof je dat onze God het Begin en het Einde is? Als je daar door genade  ‘ja’ op mogen antwoorden, zul je de rijkdom van de volgende regels ook verstaan.

Luther staat eerst stil bij de satan. Hoewel satan machtiger is dan de mens, is het God Die boven hem staat. Op het moment dat Luther hierover schrijft ervaart hij (door ziekte en sterfgevallen om hem heen) hoe machtig de duivel is. Maar toch, door al die aanvallen heen mag hij vertrouwen op Gods almacht. En dat schrijft hij dan ook: beef, satan! Hij, die ons geleidt zal u de vaan doen strijken! 

De laatste regels zijn regels die helder aangeven wat de troost is van Gods kinderen. Het zijn regels vol van hoop. Hoop omdat God het beloofd heeft en die belofte is waar, omdat God (en Zijn Woord) onveranderlijk is. Ik hoop en bid dat je deze laatste regels met een verlangend hart mee mag zingen. Dat ondanks de machten van de duivel, er een zekere troost is: wij gaan ten hemel in, en erven koninkrijken!

Door: Hanne-José Huisbrink op 30 oktober 2020


Overzicht