Blogs

Nieuw Bijbelstudiemateriaal 16+

De Bijbel is als Woord van God levend en krachtig (Hebr. 4:12). Het is als een lamp voor je voet en een licht op je pad. Wie ooit midden in een bewolkte nacht in een groot bos heeft gestaan, weet hoe nodig licht is. Maar de boodschap van het Evangelie is meer, het is een kracht Gods tot zaligheid (Rom. 1:16). Het werkt levendmakend en levensvernieuwend.

Vanuit deze overtuiging willen we de Bijbelse boodschap graag aan jongeren overbrengen. Het blijkt dat zij het Bijbellezen vaak lastig vinden. Daarom ontwikkelt de HHJO Bijbelstudiemateriaal. Met deze hulp kan ontmoeting rondom het Woord plaatsvinden op jeugdverenigingen.

Nieuws

Er is nieuws te melden. Voor de jongeren van 16 jaar en ouder is er namelijk een nieuwe Bijbelstudie-serie klaar over Psalmen. Het eerste deel is een introductie, de volgende vijf delen gaan telkens over één Psalm. Een mooie kans om deze serie volgend winterseizoen te behandelen.
De vorm is deze keer anders. De volledige inhoud is namelijk online te vinden. Gratis en voor iedereen toegankelijk. Elke Bijbelstudiedeel is op een verenigingsavond te behandelen, en bestaat uit:

• Bijbelgedeelte • Suggesties om te zingen • Startopdracht • Doel van de avond • Kerntekst • Uitleg • Gespreksvragen • Stelling • Slotopdracht

Natuurlijk zijn de bestaande boekjes die we eerder hebben uitgegeven gewoon nog te bestellen in de webshop.

Vooruitblik

Naast de nieuwe Psalmen-Bijbelstudies, proberen we in de komende periode op dezelfde manier ook het al bestaande materiaal in stapjes online te zetten. Daarnaast zijn de vrijwilligers alweer bezig met het schrijven van een nieuwe serie, daarover later meer. Heb jij vragen of tips voor ons? Neem gerust contact op.

Wim Klop

Door: Wim Klop op 21 mei 2021


Overzicht