Psalmen

Maarten Luther noemt het boek van de Psalmen: ‘het Bijbelboek, waar men de heiligen in het hart kijkt’.

De psalmen laten dus iets zien van het geestelijk leven van Gods kinderen. Dat kan alleen maar omdat de psalmen ook laten zien wie de Heere God Zelf is, een rechtvaardig, maar ook een barmhartig en genadig God. Daarom zingen we de psalmen over God, maar ook tot God.