Psalm 139 | De Heere kent jou!

Printvriendelijke versie

Eindelijk weekend! De hele week heb je er al naar uitgekeken. Tijd voor jezelf en voor je vrienden. Jullie hebben afgesproken om elkaar op zaterdagavond te ontmoeten. Samen lekker chillen en ook lekker wat drinken.

Vorige week was een aantal van je vrienden dronken. Jij nog net niet. Soms vraag je je af, of dit echt goed is. Maar je bent toch maar één keer jong?! En tenslotte weet, behalve je vrienden, niemand wat jij uitspookt op zo’n avond. Of toch wel….? 

Bijbellezen

Bijbellezen

Psalm 139

Zingen

Zingen

Psalm 139 (zelf kiezen welke verzen)

Startopdracht

Startopdracht

Doel: kijken hoe goed je elkaar kent.
Uitleg startopdracht: Maak groepjes van drie personen. Elk groepje van drie wordt gekoppeld aan een ander groepje van drie. Probeer met z’n drieën in twee minuten zoveel mogelijk op te schrijven van het andere drietal. Wat weet je van hen? Controleer daarna of dit klopt.

Na deze avond...

Na deze avond...

  1. weet je waarom het gebed uit vers 23 zo belangrijk voor je leven is
  2. besef je dat God alles van je weet en ziet 
  3. kun je verwoorden wat Gods alwetendheid voor jou betekent
Kerntekst

Kerntekst

‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten.’ (Psalm 139:23)

Uitleg | De HEERE doorgrondt ons

Uitleg | De HEERE doorgrondt ons

Wanneer ken je iemand goed? Wat is daarvoor nodig? Denk voor jezelf nog eens terug aan de startopdracht. Heb jij een vriend(in), die jou echt kent en die jij echt kent? Als mensen kunnen we veel van iemand weten, maar uiteindelijk zijn we nooit volledig op de hoogte van wat er in iemand omgaat. Wij kunnen niet in iemands hart kijken, hoe graag we dat soms ook wel zouden willen. David is in Psalm 139 aan het woord en hij belijdt, dat de HEERE wel alles weet en alles ziet. Hij weet wanneer David een plek zoekt om te gaan zitten of wanneer hij van plan is om weer op te staan. Dat geldt ook voor de woorden die David wil zeggen of de gedachten die in zijn hart opkomen. Voordat David beseft wat hij wil gaan zeggen of zich bewust is van zijn gedachten, weet de HEERE al precies wat er komt. Het duizelt David als hij er goed over nadenkt. De HEERE ziet en weet werkelijk alles van ons. David kan geen woorden vinden om de nabijheid van de Heere te beschrijven. Toch kan hij ook niet zonder die nabijheid. Jij wel? 

Gespreksvragen | Elkaar kennen

Gespreksvragen | Elkaar kennen

  1. Wat is er voor nodig om iemand echt goed te leren kennen?
  2. Kun je een voorbeeld geven uit de Bijbel van mensen die elkaar goed kennen?
Gespreksvraag | Gekend zijn

Gespreksvraag | Gekend zijn

De Heere weet alles van ons. Op welke momenten in je leven kan dat een grote troost zijn? 

Uitleg | Vluchten voor of naar de Heere

Uitleg | Vluchten voor of naar de Heere

Nadat David heeft beleden dat de HEERE hem doorgrondt en alles van hem weet, gaat hij nog een stapje verder. Hij stelt de Heere een vraag: ‘Waar zou ik heen kunnen gaan, zonder dat Uw Geest mij volgt en zonder dat U mij ziet?’
Begrijp je wat David hier belijdt? Nergens kan hij naar toe gaan zonder dat de Heere er vanaf weet, en zonder dat de Heere hem ziet. Hoe is dat voor jou? Heb je er wel eens over nagedacht wat dit voor jouw leven betekent? De dingen die je elke dag denkt, doet of juist niet doet. De woorden die je spreekt, de reizen die je maakt. Nergens kun je je voor de Heere verstoppen. David gebruikt een aantal beelden om dit duidelijk te maken. Al zou David ver weg op het strand gaan wonen, of al had hij het idee dat hij zich wel kan verstoppen in het donker van de nacht: overal weet de Heere van hem af. Het is voor David een troost dat de Heere zo is. Hij zegt: ‘ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden’. David kan overal heengaan, maar God gaat met hem mee. 
David kan dus niet voor de Heere op de vlucht. En jij? Ben jij nog op de vlucht voor de Heere? Zou je wensen, dat Hij niet alles zag en hoorde? Je kunt naar verre landen reizen, je helemaal uitleven in deze wereld, maar Hij ziet je en Hij weet wat je doet. 
David vlucht niet voor de Heere (al heeft hij dat wel gedaan, denk maar aan de situatie rondom Bathseba), maar hij vlucht náár de Heere.

Gespreksvragen | Vluchten voor of naar de Heere

Gespreksvragen | Vluchten voor of naar de Heere

  1. Vlucht jij voor de Heere of naar de Heere?
  2. Is Gods alwetendheid voor jou een troost of bedreiging? Waarom?
  3. Zoek in de Bijbel twee teksten op die je uitnodigen om naar de Heere toe te vluchten. Schrijf ze op en leer ze de komende tijd uit je hoofd.
Uitleg | De HEERE is onze Schepper

Uitleg | De HEERE is onze Schepper

David is nog niet klaar met zijn lofzang over Wie en hoe God is. We hebben ontdekt dat God overal is en alles van ons weet. Voor Hem maakt het niet uit of het dag is of nacht. Overal ziet Hij ons. Nu gaat David nog een stapje verder. David struikelt haast over zijn woorden om te vertellen hoe wonderlijk God alles heeft gemaakt. Dus ook jouw leven! Al vanaf het moment, dat je in de buik van je moeder tot leven kwam, weet God van je af en heeft Hij jou gemaakt. Allerlei beelden komen aan de orde om te beschrijven hoe wonderlijk wij als mensen door Hem geschapen zijn. 
Heb je wel eens goed naar een borduurwerk gekeken? Dat vraagt veel geduld en ook dat je heel precies werkt. Elk kruissteekje moet op de juiste plaats komen. Met zo’n borduurwerk vergelijkt David het bezig zijn van God. Volgens Zijn wijsheid heeft Hij jou als een borduurwerk gemaakt. Wat dat betekent? God heeft nagedacht over de wijze waarop Hij elk mens schept. Zoals Hij wil en het goed vindt, zo maakte Hij ons. 
Misschien twijfel je aan jezelf. Ben je onzeker over hoe je eruitziet of hoe je bent. Anderen zijn in jouw ogen veel vlotter en kunnen veel meer. Lees dit gedeelte dan eens goed. God heeft elk mens naar Zijn wil geschapen. Hij heeft er (eerbiedig gezegd) over nagedacht, hoe jij zou zijn. Hij heeft ook jou talenten gegeven. Hij maakte ons niet allemaal hetzelfde. Iedereen heeft Hij anders gemaakt. 
Uiteindelijk maakte de Heere jou met één doel: dat al je gedachten, alle dingen die je doet en zegt tot Zijn eer zijn!

Stelling

Stelling

 

Ik kan er niets aan doen dat ik minder positieve eigenschappen heb. God heeft mij zo geschapen, dus ik hoef er ook niets aan te veranderen.
Uitleg | Gebed

Uitleg | Gebed

Als je na vers 18 doorleest in vers 19 ben je misschien wel even verbaasd. Is dit dezelfde David die net zo groot en goed over de Heere en Zijn schepping gesproken heeft? Waar komt deze verandering vandaan? 
David stelt aan de Heere voor om de goddelozen te doden. Is David bang? Heeft hij zoveel vijanden? Dat ongetwijfeld ook. Zoals je vast wel weet, moest David vaak op de vlucht en waren er genoeg mensen die hem wilden doden. Maar daar gaat het hier niet om bij David. Uiteindelijk gaat het hem om de eer van God. Die goddelozen spreken kwaad over God, zijn God, Die zo goed en zo groot is!
Dat wordt duidelijk in de laatste twee verzen. David bidt: ‘Heere, wilt U mijn hart doorzoeken en mijn gedachten beoordelen. Als er iets is, wat niet goed is, neemt U dat dan weg en leidt U mij op de weg naar de eeuwigheid’. 
Gods alwetendheid is Davids troost. Bid jij met hem mee om Gods onderzoekende licht in jouw leven?

Gespreksvraag | De eer van God

Gespreksvraag | De eer van God

Wat betekent de eer van God in jouw leven? Hoe belangrijk is die voor jou?

Slotopdracht

Slotopdracht

Maak met elkaar een collage waarin je laat zien hoe wonderlijk de werken van de Heere zijn in het scheppen van de mens en van de natuur. Presenteer die aan elkaar en geef aan, wat jou/jullie het meeste heeft aangesproken in deze psalm. 

Psalm 145 | De heerlijkheid van Uw majesteit

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende