Romeinen 1 | Het Evangelie

Printvriendelijke versie

Paulus verkondigt vol vreugde het Evangelie. Het woord Evangelie betekent ook: blijde boodschap. Hoe blij word jij van het Evangelie? Voel jij wel vreugde als je nadenkt over Gods boodschap aan jou? Of schaam je je soms dat je een christen bent en houd je liever je mond over dat Evangelie…? Over deze vragen denken we samen na in deze Bijbelstudie. 

Binnenkomer

Binnenkomer

Voordat we in Romeinen gaan lezen maken we eerst kennis met de grote evangelieverkondiger Paulus. Hij schreef deze brief met de blijde boodschap aan de gemeente van Rome. En hij schaamde zich niet..! 

Kijk met elkaar een stukje van de video waarin Hermine aan het evangeliseren is (2.23-3.32). Hoe vinden jullie dat? Zou je het ook durven?

Lezen

Lezen

Romeinen 1 : 1-17

Kern vers 15 en 16
15. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen. 16. Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Zingen

Zingen

Psalm 9 : 1 en 11
Psalm 51 : 7 en 8
Psalm 87 : 3 en 4
Psalm 119 : 86

Roept uit aan alle stranden (ZB 151)
Zingt, gij afgelegen landen (UAM 121)
Maak ons tot een stralend licht (ZB 125)

Startopdracht

Startopdracht

Doel
Kennismaken met de schrijver van de Romeinenbrief.

Nodig
Pennen en een kopie van de vragen voor elk groepje.

Instructie
​Verdeel de groep in kleine groepjes en geef elke groep de lijst met vragen. Elk groepje maakt samen, met behulp van de Bijbel (vooral Handelingen en Romeinen), een aantal vragen. Als iedereen de antwoorden heeft gevonden vertellen de groepjes om de beurt aan elkaar wat de antwoorden zijn. Zo krijgt uiteindelijk iedereen een goed beeld van het leven van de schrijver van de Romeinenbrief.

Deelnemers mogen de Bijbel gebruiken bij het beantwoorden van de vragen. Op elke vraag is één antwoord goed. De meeste antwoorden zijn te vinden in het Bijbelboek Handelingen.

 1. Paulus is geboren rond het jaar 10 na Christus. In welke stad is hij geboren? Denk aan zijn ‘achternaam’.
 2. De geboortestad van Paulus was de hoofdstad van de Romeinse provincie Cilicië, een regio in Klein Azië. In welk land ligt de geboortestad van Paulus nu?
 3. In welke stad groeit Paulus op vanaf zijn tienerjaren? Zie Handelingen 22.
 4. In deze stad studeert hij bij beroemde rabbijnen. Van één van hen kennen we de naam. Hoe heette deze rabbijn? Zie opnieuw Handelingen 22.
 5. Waar is Paulus na zijn studie vooral druk mee? Zie Handelingen 22:3-5.
 6. In welk hoofdstuk van het Bijbelboek Handelingen staat de bekering van Paulus voor het eerst beschreven?
 7. Na zijn bekering gaat Paulus aan Joden en heidenen het Evangelie verkondigen. Gaat hij in een nieuwe stad altijd eerst naar de Joden of eerst naar de heidenen? Zie bijv. Handelingen 14:1, 17:1 en 2, 18:19 enz.
 8. Paulus verdient zelf geld om in zijn levensonderhoud te voorzien. Waarmee verdient hij zijn geld? Zie begin Handelingen 18.
 9. Welke mensen nam Paulus mee op zijn zendingsreizen? Zie bijv. Handelingen 13 het begin, Handelingen 15:36-41, Handelingen 16:1-5.
 10. In welke stad wordt Paulus in Handelingen 21 gevangengenomen?
 11. Voor welke Romeinse stadhouders moet Paulus zich in Cesarea verantwoorden? Zie Handelingen 24 en 26.
 12. Paulus doet na zijn proces voor de Romeinse stadhouder een beroep op de keizer (Handelingen 25:11). Naar welke stad wordt hij vervolgens gebracht? Zie Handelingen 28.
 13. Met welk vervoersmiddel wordt Paulus naar de stad van de keizer gebracht? Zie Handelingen 27.
 14. Onderweg lijden ze schipbreuk. Op welk eiland strandden ze? Zie eind Handelingen 27 en begin Handelingen 28.
 15. Paulus is de schrijver van de Romeinenbrief, maar hij heeft de brief niet zelf geschreven. Hij dicteerde de brief en een andere man schreef alles voor hem op. Wie was dat? Zie Romeinen 16.
 16. De brief aan de christenen in Rome (Romeinen) is waarschijnlijk geschreven in het jaar 55 of 56 in Korinthe, aan het eind van de derde zendingsreis van Paulus. Paulus wil nu naar Jeruzalem reizen, schrijft hij in Romeinen 15:25. Waarom? Zie vers 26 en 27.
 17. Nadat Paulus in Jeruzalem is geweest wil hij naar Spanje (Romeinen 15:24). Wanneer gaat hij dan naar Rome? Zie ook vers 24.
 18. Waarschijnlijk is Paulus uiteindelijk door keizer Nero ter dood gebracht in ongeveer 67 na Christus. Voor hij stierf woonde hij nog een tijdje in Rome. Hij stond toen wel onder toezicht. Hoelang woonde Paulus aan het eind van zijn leven in een zelfgehuurde woning? Zie Handelingen 28.
 19. Hoeveel Bijbelboeken van het Nieuwe Testament heeft Paulus sowieso geschreven?
Na deze avond

Na deze avond

 • Weet je wat de kern van het Evangelie is dat Paulus wilde verkondigen.
 • Besef je dat het Evangelie jou ook met kracht kan raken, voor het eerst en steeds weer.
 • Kun je proberen Paulus in het klein na t doen: deel het Evangelie met iemand in je omgeving.
Kerntekst

Kerntekst

"Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek."
Romeinen 1 : 15 en 16

Uitleg | Het Evangelie

Uitleg | Het Evangelie

Het Bijbelboek Romeinen is een brief. In deze brief onderwijst Paulus de Romeinen in de christelijke leer. De brief gaat over allerlei onderwerpen, maar de kern is ‘het evangelie’. Dat zie je ook direct aan het begin van de kerntekst, vers 15 en 16, terug: ‘ik schaam mij het Evangelie van Christus niet’. Met dat evangelie is Paulus altijd bezig, dat verkondigt hij waar hij maar komt. Hij gaat in deze brief aan de Romeinen uitleggen wat dat evangelie precies inhoudt.

Gespreksvraag

Gespreksvraag

Wat houdt het Evangelie volgens jou in? Als je het heel kort aan iemand zou moeten uitleggen die het Evangelie niet kent, wat zou je dan zeggen?

Uitleg | Het Evangelie volgens Paulus

Uitleg | Het Evangelie volgens Paulus

Paulus gaat dus uitleggen welke blijde boodschap hij zo graag verkondigt. Hij zegt er een paar dingen over in vers 16: 

 • Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid.
 • Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor iedereen die gelooft.
 • Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor iedereen die gelooft: eerst de Jood en ook de Griek.

Paulus noemt het Evangelie een ‘kracht’ tot zaligheid. Waarom zegt hij ‘kracht'? In het Grieks staat er een woord dat lijkt op ‘dynamiet’. Het Evangelie is als dynamiet, het maakt ons harde hart kapot, breekt ons zondige leven af en komt met kracht naar binnen om ons helemaal te veranderen en ons zalig te maken.

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor iedereen die gelooft: eerst de Jood en ook de Griek. Hiermee wordt bedoeld dat God eerst alleen de Joden op het oog had (denk aan het Oude Testament). Vanaf Pinksteren werkt de Heilige Geest niet meer alleen in Joden, maar over de hele wereld, dus ook onder Grieken (heidenen). Voor de Joden in de tijd van Paulus is het moeilijk te geloven dat heidenen echt op dezelfde manier zalig worden als Joden. Duizenden jaren werd namelijk alleen het Joodse volk als Gods volk beschouwd. God werkte in Israël en maar heel soms in mensen die geen Jood waren. Het was dus echt iets nieuws dat heidenen nu ook massaal tot bekering kwamen en Christus gingen volgen. De Joden moesten leren accepteren dat God de zaligheid voor heel de wereld had bestemd en niet meer alleen voor Joden.

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Als God ons zalig wil maken kunnen wij daar niks tegen doen, zó sterk is het Evangelie. Vind je dat een fijne gedachte of een beetje eng? Waarom? Betekent dat ook dat wij kunnen afwachten tot het Evangelie met kracht naar ons toe komt?
 2. Iedereen die gelooft heeft ervaren dat het Evangelie een kracht van God is waardoor hij/zij zalig is geworden. Heb jij al wel eens ervaren dat het Evangelie heel sterk (krachtig) is? Zo ja, wanneer?
 3. Paulus zegt in vers 16 ‘Ik schaam mij het Evangelie van Christus niet’. Hoe is dat bij jou? Kun jij het Paulus nazeggen dat je je niet schaamt voor het evangelie van Christus? Waarom wel/niet?
 4. Heb jij wel eens geëvangeliseerd? Waarom wel/niet?
 5. Moet je de Heere zelf kennen om te kunnen evangeliseren?
 6. Kijk met elkaar naar het antwoord van Hermine op de vorige vraag (filmpje hieronder, 8.07-8.55). Bespreek met elkaar wat jullie vinden van haar antwoord.
Stelling

Stelling

Elke christen is een evangelist.

Kijk na de bespreking van deze stelling verder in het filmpje, kijk vanaf 9.17 tot en met 10.08. Kunnen jullie iets met haar tips?

Slotopdracht

Slotopdracht

Lees uit de Dordtse Leerregels hoofdstuk 3-4 artikel 11. Hoe zie je Romeinen 1 vers 16 terug in dit artikel?

Tip: kijk het filmpje over ‘wedergeboorte’ voor een duidelijke uitleg! 

Bidden

Bidden

Suggesties om voor te bidden vanuit het Bijbelgedeelte: 

 • Bid of je ook mag ervaren dat het Evangelie ongelooflijk sterk is en jouw hart zal veranderen.
 • Bid of de kracht van het Evangelie jou ook zal helpen om je niet voor die blijde boodschap te schamen, maar erover te spreken met mensen om je heen. 
 • Bid of er elke dag meer Joden en heidenen zullen zijn die door de kracht van het Evangelie zalig zullen worden.
Verdieping

Verdieping

J.D. Liefting, Als je niet meer kunbt zwijgen, dit boek gaat over evangeliseren.

Het boek is gratis te downloaden of hier gratis te bestellen.

Romeinen 3 | Een Ander betaalt

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende