Romeinen 8 | Leven door de Geest

Printvriendelijke versie

Voor de uitstorting van de Heilige Geest zaten de discipelen verdrietig en angstig bij elkaar. Maar na de vervulling met de Heilige Geest kregen ze moed. Dat zou je heilige lef kunnen noemen. Ze gingen vrijuit getuigen van de opgestane Christus op straten en pleinen. 

Door het werk van Christus worden zondaren bevrijd van de macht van de zonde. Dat hebben we gezien in de vorige Bijbelstudie. Maar door dit reddende werk van de Heere Jezus, verandert er ook veel in hoe mensen leven. Door de kracht van de Heilige Geest gaan bekeerde mensen doen wat de wet vraagt, dit noemen we ook wel ‘nieuwe gehoorzaamheid’. Paulus spreekt verheugd over het leven door de Heilige Geest. Hoe ziet zo’n leven er uit? Daarover leren we in deze Bijbelstudie meer. 

Zingen

Zingen

Psalm 25 : 2
Psalm 51 : 6
Psalm 119 : 3, 9 en 80
Psalm 143 : 10

Neem mijn leven (ZB 140)
Zegen ons algoede (Tot Zijn eer 230)

Startopdracht

Startopdracht

Doel
(a) Nadenken over wat het leven door de Heilige Geest betekent en (b) inzicht krijgen in de denkbeelden die er zijn over dit onderwerp.

Nodig
Deel post-its uit aan alle jongeren, en laat hen opschrijven waar ze aan denken bij het onderwerp ‘leven door de Heilige Geest’. Wat is dat? Neem vervolgens de briefjes in en bespreek als groep wat je de meest duidelijke omschrijving vindt.

Na deze avond

Na deze avond

 • Weet je wat het betekent om te leven door de Geest.
 • Besef je dat het leven door de Geest gepaard gaat met zowel zwakheid als zekerheid.
 • Kun je toetsen of de Geest van God in je woont.
Kerntekst

Kerntekst

"Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods"
Romeinen 8 : 14

Uitleg | Bevrijding van oordeel en zonde

Uitleg | Bevrijding van oordeel en zonde

Paulus schrijft in vers 1 dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Door genade worden zondaren verlost van hun zondeschuld. Daarmee bedoelen we dat de toorn van God is gestild. Maar dat is niet alles. Door genade worden zondaren ook bevrijd van de macht van de zonden. Dat is de heersende kracht die zonden hebben in het leven van mensen. Die wordt gebroken.  
Met ‘het vlees’ bedoelt Paulus de oude natuur, jouw zondige hart. Met wandelen naar de Geest gaat het over de nieuwe natuur, het leven uit Christus en het gelijkvormig worden aan Zijn beeld. Het lastige is dat het vlees en de Geest strijden met elkaar. Het zijn twee tegengestelde bewegingen. Het vlees moet gekruisigd worden en de Geest opstaan.  

Alleen als je in Christus bent, is het mogelijk niet naar het vlees te wandelen maar naar de Geest. Dat is heel belangrijk. Misschien weet je wat dresseren inhoudt. Dat is dieren iets aanleren wat ze niet vanuit zichzelf al doen. Paarden speciale pasjes aanleren is bijvoorbeeld dressuur in de paardensport. Als je niet in Christus bent, kun je als christen wel dressuur ondergaan. Van alles en nog wat leren, napraten, doen, tradities onderhouden (die op zichzelf prima zijn). Maar als de verleiding van zonde komt, zul je zo de verlangens van je hart volgen en in zonde vallen. Denk aan een poes die je allerlei gewoonten aanleert, waardoor het een lief huisdier is. Totdat ze een muis ziet, dan verandert haar gedrag en verandert ze ineens in een roofzuchtige jager.

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Wat betekent het als je ‘in Christus Jezus’ bent (vers 1)? 
 2. Wat herken jij van de macht van de zonde in jouw leven?
Uitleg | De Heilige Geest als Leidsman

Uitleg | De Heilige Geest als Leidsman

Ben ik een kind van God? Dat is een heel belangrijke vraag. Misschien denk je: hoe kan ik nu met zekerheid weten dat God mijn Vader is en dat ik door genade Zijn kind ben? Op die vraag geeft Paulus in vers 14 een heel duidelijk antwoord. Of je een kind van God bent, blijkt uit de leiding van de Heilige Geest in je leven. ‘Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God’. De Heilige Geest neemt dan de leiding over in je leven, je hebt dan zelf dus niet meer de leiding. Je gaat aan de ene kant strijden tegen de zonde en aan de andere kant vrucht dragen van de Heilige Geest.

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Wat bedoelt Paulus met ‘wandelen naar de Geest’ in vers 4? Noem eens een paar voorbeelden hoe je hier praktisch vorm aan kunt geven in de gemeente.
 2. En hoe kun je hier vorm aan geven als gemeente naar de wereld toe?
Uitleg | De rijkdom van het leven door de Geest

Uitleg | De rijkdom van het leven door de Geest

Er zijn mensen die de Heere liefhebben, maar niet durven zeggen dat ze een kind van God zijn omdat ze steeds weer zondigen. Juist voor hen die dit lastig vinden staat in vers 16 dat de Heilige Geest samen met onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. God heeft Zijn Geest uitgestort om Zijn kinderen ervan te overtuigen dat zij kinderen van Hem zijn. Hoe gaat dat in de praktijk? De Heilige Geest verzekert je telkens opnieuw van de zekerheid van Gods beloften. Hij laat je zien dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Hij geeft zekerheid en laat de troost voelen en beleven. Hij werkt dat in het hart, dat noemen we ook wel het ‘inwendig getuigenis van de Heilige Geest’. We hebben het erg nodig dat de Heilige Geest ons te hulp schiet, want onze menselijke geest is zwak. 

En wat is nu zo bijzonder? Wat er volgt in vers 17. Daar staat dat als wij Gods kinderen zijn, we dan ook erfgenamen zijn. Een erfgenaam heeft recht op een erfenis en die verwacht hij ooit te krijgen. Het kan zijn dat iemand erfgenaam is, zonder dat hij dat weet. Dan is het ontvangen van een erfenis vaak een grote verrassing. Voor een christen hoeft de erfenis geen verrassing te zijn. Het staat hier namelijk zwart op wit in de Bijbel.

Maar om wat voor erfenis gaat het hier dan? Die erfenis bestaat uit een rijkdom die niet kan verroesten of vergaan. Het is een onbevlekte, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt, schrijft Petrus (1 Petr. 1:4). De erfenis is de komende heerlijkheid, waarin geredde mensen eeuwige gemeenschap met de drieënige God hebben. Dat betekent niet dat alles voor een christen van een leien dakje zal gaan, dat het een zorgeloos en luxe bestaan is. Nee, ze moeten eerst met Hem lijden. Dat heeft de Heere Jezus ook eerlijk voorzegd: ‘ze hebben Mij gehaat, ze zullen dat u ook doen’. Maar daar doorheen gaat het wel naar een eeuwige heerlijkheid. Is dat voor jou ook een troost?

Gesprekvragen

Gesprekvragen

 1. Wat is de inhoud van de erfenis in vers 17? 
 2. In vers 17 gaat het over het ‘lijden met Christus’. Wij behoren niet tot de vervolgde kerk zoals christenen in China, Noord-Korea, Eritrea enz. Geldt dan dit ‘lijden in gemeenschap met Christus’ niet voor ons?
Stelling

Stelling

 • Als je leeft door de Heilige Geest, is het strijden tegen de zonden makkelijk.
 • Er is maar één kerk van Jezus Christus. Dat betekent dat alle christenen evenveel met Hem lijden.
Bidden

Bidden

Suggesties om voor te bidden vanuit het Bijbelgedeelte: 

 • Of de Heilige Geest in iedereen wil komen wonen (vers 12).
 • Hulp om door de Geest de werkingen van het lichaam (zondige verlangens) te doden (vers 13).
 • Meer inzicht in wat het betekent om erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus te zijn, en een verlangen om (meer) uit deze rijkdom te (gaan) leven.
Slotopdracht

Slotopdracht

In Galaten 5 worden de ‘werken van het vlees’ en de ‘vrucht van de Geest’ tegenover elkaar gezet. Van allebei worden concrete uitwerkingen geven.

 • Maak van deze twee categorieën een lijstje en probeer eerst helder te krijgen wat met deze woorden bedoeld wordt. Gebruik hiervoor uitleg of kanttekeningen.
 • Ga vervolgens voor jezelf na welke van deze uitwerkingen je herkent in je leven en probeer daarbij concreet te zijn. Bespreek dit met degene die naast je zit.
Leven door de Geest

Leven door de Geest

Verdieping

Verdieping

 • W. van Vlastuin, Wordt vervuld, over het werk van de Heilige Geest
 • C.G. Vreugdenhil, Leven door de Geest

Romeinen 9 | Verkiezing

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende