Romeinen 10 | Genade

Printvriendelijke versie

Wil God eigenlijk wel dat je Hem zult leren kennen? Dat je gelukkig zult worden? Misschien vind je dit lastige vragen en kom je daar niet helemaal over uit. In deze Bijbelstudie onderzoeken we wat Romeinen 10 over deze vragen zegt.

Zingen

Zingen

Psalm 31 : 15, 17 en 19
Psalm 95 : 1 en 4

De velden zijn wit om te oogsten (TZE 22)
Psalm 87 (TZE 87)
Wondere genade (TZE 112)

Startopdracht

Startopdracht

Doel
Leren kennen wat je belangrijk vindt bij het geloof.

Nodig
Memoblaadjes en A4’tjes.

Instructie
Verdeel de groep in kleine groepjes. Ieder groepslid schrijft twee kernwoorden over het geloof die voor hem of haar belangrijk zijn op twee memoblaadjes. De groepsleden plakken hun memoblaadjes op een A4 in de vorm die zij vinden passen bij het thema ‘geloof’, zoals een kruis of een Ichthus-visje. Wees creatief en bedenk een originele vorm. Ieder groepslid legt aan de groep uit waarom hij of zij dit woord heeft gekozen. Vervolgens presenteert elke groep aan de JV hun vorm van de memoblaadjes.

Na deze avond

Na deze avond

 • Weet je hoe Gods genade en de uitverkiezing in de Romeinenbrief met elkaar samenhangen.
 • Besef je de plaats van de mens ten opzichte van God als het gaat om verkiezing en genade.
 • Kun je uitleggen wat de relatie is tussen verkiezing en genade.
Kerntekst

Kerntekst

"Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden."
Romeinen 10 : 13

Uitleg | Aanbod van Gods genade

Uitleg | Aanbod van Gods genade

Wie zal er zalig worden? Misschien zit je wel met deze vraag. Wat nu als ik niet uitverkoren ben? Zou God mij überhaupt wel willen hebben als Zijn kind? Doe ik niet veel te veel verkeerde dingen? Ben ik niet te weinig met het geloof bezig?  

Dat zijn allemaal vragen die je bezig kunnen houden. Misschien houden ze je wel bij God vandaan. Laten we dan eens kijken naar wat Paulus schrijft in Romeinen 10. Hij schrijft daar dat iedereen die God aanroept zalig zal worden. Dit geldt voor iedereen. Het maakt niet uit of je vol vragen zit of dat het geloof je niet zo bezighoudt. Niet alleen je vrienden en vriendinnen, maar ook jij mag God aanroepen! Dan zul je zeker weten zalig worden.  

Het is wel nodig dat je naar de kerk gaat om Gods Woord te horen. Tijdens de preek werkt God namelijk het geloof dat Hij bestaat en dat Hij er voor jou wil zijn. Als je gelooft dat God er is, hoe klein dit geloof misschien ook is, dan mag je Hem ook aanroepen in het gebed. 

Wat moet je doen als je God aanroept? Je mag Hem vertellen wat je bezighoudt en wat je graag zou willen. Wat er allemaal niet lukt in je leven. God weet er raad mee. Je mag God vragen om geloof en om meer geloof in Hem. Hij zegt dat iedereen die tot Hem komt, bij Hem welkom is en niet weggestuurd zal worden (Joh. 6:37). Het offer van de Heere Jezus heeft zoveel kracht dat iedereen in de hele wereld zalig kan worden (D.L. II.3).

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Mag jij God aanroepen? Zo ja, hoe doe je dat?
 2. God brengt Zijn evangelie, het goede nieuws van redding door het geloof in de Heere Jezus, tot ons. Hoe doet Hij dat?
Uitleg | Verspreiding van Gods genade

Uitleg | Verspreiding van Gods genade

Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. God roept je op om Hem aan te roepen. Dat doet Hij door mensen te sturen die jou het evangelie uitleggen. Denk bijvoorbeeld aan predikanten, zendelingen en evangelisten. Maar ook jij mag andere mensen het evangelie brengen. Als je de Heere Jezus mag kennen als jouw persoonlijke Zaligmaker, dan gun je dat toch ook aan je vrienden, je buren en je klasgenoten of collega’s? De Heilige Geest zal je de woorden geven om medemensen aan te spreken en te vertellen over het evangelie. Dat zal ervoor zorgen dat straks de hemel vol zal zijn met mensen uit alle landen en van alle talen. Zie je daarnaar uit? 

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Welke voorbeelden van personen uit de Bijbel ken je die hun best hebben gedaan om het evangelie te verspreiden?
 2. Zou je willen helpen bij het verspreiden van het evangelie? Hoe doe je dat? 
Stelling

Stelling

 • Iedereen kan zalig worden, het is dus de schuld van mensen als zij verloren gaan.
 • God zendt verkondigers van het Evangelie (vers 15), dat zijn in onze tijd dominees. Daarom hoef ik niet aan Evangelieverspreiding te doen.
Conclusies

Conclusies

 • God belooft dat iedereen die Hem aanroept, zalig zal worden.
 • God wil dat deze goede boodschap over heel de wereld verspreid zal worden. Daarvoor stuurt Hij mensen.
 • God wil ook jou zalig maken.
 • God wil ook jou gebruiken om de goede boodschap, het evangelie, te verspreiden.
Bidden

Bidden

Suggesties om voor te bidden vanuit de Bijbelgedeeltes.

 • Danken dat je Gods evangelie mag kennen.
 • Danken dat Gods offer zo overvloedig is dat iedereen zalig kan worden.
 • Bidden voor Gods zegen op het zendings- en evangelisatiewerk.
 • Volharding voor Messiasbelijdende Joden.
 • Voorbede voor Albert en Esther Knoester, die in Israël werken om Joden te bereiken met het evangelie.
 • Bekering van Joden tot Christus.
 • Danken dat er bij God geen verschil is tussen mensen en nationaliteiten.
Slotopdracht

Slotopdracht

Pak nog eens je kernwoord op je memoblaadje erbij. Bespreek met je buurman of buurvrouw wat de Bijbelstudie van vanavond bijdraagt aan dit kernwoord over het geloof. Bespreek ook met elkaar wat je meeneemt van de Bijbelstudie, bijvoorbeeld voor je persoonlijke gebed. Denk bijvoorbeeld aan het vertrouwen op Gods leiding, zoals Abram deed toen hij uit Ur (Genesis 12) naar Kanaän ging, of aan het genezen van een ziekte, zoals de knecht van de hoofdman van Kapernaüm (Lukas 7). 

Begrippen

Begrippen

Je komt in dit gedeelte het begrip ‘evangelie’ tegen. Op andere plaatsen heet dit ook wel ‘de goede boodschap’ of ‘de blijde boodschap’. De goede boodschap is dat er redding is van onze zonden door de Heere Jezus. Hij heeft voor de zonden betaald. Door in Hem te geloven worden je zonden vergeven en krijg je eeuwig leven. 

In dit gedeelte komt ook het begrip ‘zalig worden’ naar voren. Dit betekent dat je zonden worden vergeven. Dat gebeurt als je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonden heeft betaald aan het kruis. Je bent dan al zalig, maar je zult helemaal heilig worden na dit leven als je in de eeuwige heerlijkheid met God mag leven. Dan zul je geen enkele zonde meer doen, maar voor altijd God eren. 

We hebben het tenslotte ook gehad over ‘God aanroepen’. Dit betekent dat je tot God bidt. Dan vertel je Hem dat je zelf misschien wel helemaal niet zalig wilt worden en dat je jezelf ook niet zalig kunt maken. Je vraagt God of Hij je zalig zal maken. God zal dan ook geven dat je Hem wilt dienen.

Verdieping

Verdieping

 • C.P. de Boer, Heilig in Hem
 • R. van Kooten, Welkom in de strijd
 • A.S. Middelkoop, In Christus geborgen
 • A.S. Middelkoop, Christus volgen met vallen en opstaan

Romeinen 11 | Verbond

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende