Deel 1 | Jona, de ongehoorzame profeet

Printvriendelijke versie

Je zit op een doordeweekse avond thuis even uit te rusten van een pittige school- of werkdag. Je gedachten gaan naar het komende weekend. Lekker vrij zaterdag en zondag. Je hebt er zin in, twee dagen waarop je niet naar school of naar je werk hoeft. Dan gaat de telefoon. Een lid van de plaatselijke evangelisatiecommissie belt je. 'Joh, jou moet ik precies hebben. Aanstaande zaterdag gaan we evangeliseren in de stad en we kunnen jou daar goed bij gebruiken...'

Startopdracht

Startopdracht

Verdeel de groep in tweetallen. Vertel aan je buurman/buurvrouw wat gehoorzaamheid voor je betekent en waarom. Gebruik daarbij de volgende zin: 'Gehoorzaamheid betekent voor mij ..., omdat ... '
Bespreek daarna in de groep de overeenkomsten en verschillen tussen de tweetallen

Doel

Doel

Hoofd - weten
God is almachtig. Hij stuurt Zijn knechten waarheen Hij wil.

Hart - beseffen
De Heere vraagt gehoorzaamheid.

Handen - kunnen
Vertellen wat het in jouw leven betekent om de Heere te gehoorzamen.

Achtergrondinformatie bij het Bijbelboek Jona

Achtergrondinformatie bij het Bijbelboek Jona

Het boek Jona is een van de zogenoemde 'kleine profeten'. Het is opvallend...

Lezen

Lezen

Jona 1:1-17

Zingen

Zingen

Psalm 30 : 2 en 3 | Psalm 25 : 2 en 5 | Doorgrond mijn hart (Tot Zijn eer 60) | Leer mij Uw weg, o Heer’ (Tot Zijn eer 137) | Wees ook jij een discipel (Zangbundel 180)

Uitleg

Uitleg

Een profeet van God

In Jona 1:1 lees je dat de Heere tot Jona spreekt. Jona is de zoon van Ammitthai. Uit 2 Koningen 14:25 weten we dat Jona een profeet is uit Gath-Hefer, een dorpje in het tienstammenrijk van Israël. Hij profeteert terwijl Jerobeam II koning was over Israël (788-747 v. Chr.). Als je Jona 1 leest, dan denk je al snel dat Jona waarschijnlijk een valse profeet is. Het lijkt er niet op dat hij een kind van God is. Toch kent Jona de Heere wel. In het boek Koningen wordt hij Gods knecht genoemd. De Heere gebruikt Jona als Zijn mond. Daar hoor je in de komende Bijbelstudies meer over. 

Het is voor Jona een ingrijpende opdracht die Hij van God krijgt. Hij moet naar Ninevé gaan, een goddeloze stad. Jona moet daar het oordeel aankondigen: 'Predik tegen haar', zegt de Heere. Hij moet daar in zijn eentje naar toe. Een afstand van 1200 kilometer. Wat een opdracht! De Heere vraagt niet of Jona wel wil. Het is een bevel. Jona schrikt van de opdracht. Moet hij naar de heidenen gaan? Profeteren in Israël, Gods verbondsvolk, dat is zijn roeping. Maar het heidense Ninevé? Nee, dat niet!
Jona twijfelt aan het Woord van God. De Heere zegt wel dat het oordeel verkondigd moet worden aan de inwoners van Ninevé, maar voert Hij het dan ook echt uit? En als het toch niet gebeurt? Jona weet het bijna zeker. Het gebeurt toch niet. Hij bedenkt een ander plan.

Ongehoorzaam

(...)

Schuldig

(...)

Overboord

(...)

Kerntekst

Kerntekst

"Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé, en predik tegen haar; want hunlieder boosheid is opgeklommen voor Mijn aangezicht." Jona 1:2
Landkaart

Landkaart

Ancient_Egypt_and_Mesopotamia

Vragen

Vragen

  1. Waarom roept deze opdracht van God zoveel vragen op bij Jona?
  2. Waar heeft de Heere jou toe geroepen?
  3. Ben jij ook wel eens een eigen weg ingeslagen, in plaats van dat je luisterde naar God? Zo ja, waarom deed je dat en hoe is dat afgelopen? Zo nee, hoe voorkom je dat je je eigen gang gaat?
  4. Jona moet ermee voor de dag komen: hij luistert niet naar zijn God. Vertel jij wel eens aan niet-gelovige vriend(inn)en/medestudenten/collega's over God? Hoe doe jij dat?
  5. Heidenen die God niet kennen zijn ons soms tot voorbeeld. Herken je dat en hoe?
  6. De mannen zijn bang voor de Heere en beloven Hem beloften. Ben jij ook weleens bang voor de Heere? Waarom wel of niet?
  7. In het laatste vers schittert Gods barmhartigheid. Waarin ervaar jij Gods barmhartigheid?
Stelling

Stelling

Op de weg van de zonde kom je altijd God tégen

Slotopdracht

Slotopdracht

Jona gaat op reis, de verkeerde kant op. Kan dit ook in ons leven gebeuren? Presenteer aan de groep twee voorbeelden die laten zien hoe je een verkeerde kant op kunt gaan, ondanks Gods spreken.

Deel 2 | Benauwdheid en verlossing

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende