Deel 3 | God is Koning!

Printvriendelijke versie

Het fluitje van de scheidsrechter klinkt. Hands! Er moet een strafschop genomen worden. Wat het elftal er ook van vindt; het moet gebeuren. De scheidsrechter staat boven de spelers. Niet wat de spelers willen doet ertoe, maar wat de scheidsrechter bepaalt.

Bijbelgedeelte

Bijbelgedeelte

Lees met elkaar: Nahum 1:9-15

Zingen

Zingen

Psalm 73:5, 14 of Psalm 2:1, 5, 7

Liederen: Rust mijn ziel, uw God is Koning. (TZE 95 / ZB 153)

Startopdracht

Startopdracht

Doel: Kennismaken met het thema.

Nodig: niets.

Instructie: Iemand uit de groep wordt aangewezen als leider. Iedereen moet deze persoon volgen. De leider mag zelf bedenken welke bewegingen of gebaren hij/zij maakt. De groep volgelingen doet de leider exact na. Wanneer er door iemand een fout wordt gemaakt, is deze af en moet gaan zitten. Als iedereen zit, is het spel over. 

Na deze avond...

Na deze avond...

Weet je: dat God soeverein is.

Besef je: dat niet jij het laatste woord hebt, maar God.

Kun je: het besef van Gods soevereiniteit toepassen in je dagelijks leven.

Kerntekst

Kerntekst

Nahum 1:9a: ‘Wat denkt gijlieden tegen den HEERE? Hij zal Zelf een voleinding maken;’

Oordeel tegenover verlossing

Oordeel tegenover verlossing

Welke zonden heb jij? Misschien denk je dat God het niet ziet... dat je God kunt tegenstaan. Ninevé denkt ook onoverwinnelijk te zijn en God te kunnen tegenstaan, alsof Hij niets tegen hen in te brengen heeft. God laat echter door de profetie van Nahum zien dat Hij boven Ninevé staat. In Nahum 1:2-8 vertelt Nahum Wie God is. In vers 9 tot 15 laat Nahum zien wat dit voor Ninevé, maar ook voor Juda te betekenen heeft. Hij spreekt in deze verzen zowel Ninevé als Juda aan.

Lees maar mee! De verzen 9 tot en met 11 en vers 14 zijn gericht tot Ninevé. In vers 12, 13 en 15 wordt Juda aangesproken. Maar wát wordt er nu gezegd? De boodschap die beide volken krijgen is verschillend. Tegen Ninevé wordt gezegd dat het oordeel zal komen. Hoe ze de Heere ook denken te kunnen tegenstaan, Hij zal hen vernietigen. God zal hun afgoden vernietigen en maakt hun graf vast klaar. Denk weer terug aan jezelf. God ziet het tóch... je kunt Hem niet tegenstaan. Of het nu porno kijken of het uitlachen van anderen is, God ziet het en zal oordelen...

En wat zegt God tegen Juda? De boodschap van God boodschap aan Juda is heel anders. Zij zijn gedrukt, oftewel vernederd door de HEERE. De Ninevieten heersten over hen. Dat laat God echter niet langer toe. Hij gaat het juk van Ninevé verbreken. De voeten van de boodschapper die dit komt vertellen, komen dichterbij. Juda moet en kan de feestdagen weer vieren. De beloften die aan God gedaan zijn, kan het volk nu nakomen, uit dankbaarheid voor de redding die Hij geeft. God wil jou ook redden van de zondemacht. Als Hij jouw Redder is, wil je tot Zijn eer leven. In plaats van je tegen God te verzetten, ga je vechten tegen de zonden.

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Wat zegt Nahum 1:9-15 over God? Wat laat Hij van Zichzelf zien?
 2. Wat is de les voor Ninevé?
 3. Wat is de boodschap voor Juda?
 4. Bespreek hoe je tegen de zonden vecht. Wat maakt het zo moeilijk?
 5. Geloof je dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden gestorven is?
Alleen God regeert

Alleen God regeert

God laat Zijn soevereiniteit zien aan zowel Ninevé als Juda. Wat is soevereiniteit eigenlijk? In het verleden waren sommige koningen soeverein. Hun wil was wet, zonder dat ze dat uit hoefden te leggen. Zo konden ze doen wat ze wilden.

In Nederland is de koning niet soeverein. Hij moet namelijk verantwoordeing afleggen over wat hij doet. Toch is uiteindelijk alleen God soeverein. Hij hoeft aan niemand uit te leggen waarom Hij iets doet. Hij heeft alle macht, Hem kun je niet weerstaan. In het Bijbelgedeelte zie je dat de Ninevieten tegen God in proberen te gaan. Ze bedenken verkeerde plannen tegen de HEERE. God houdt deze plannen echter tegen. Hij maakt er een einde aan. Alleen Hij regeert. Alles wat tegen Hem ingaat, houdt geen stand.

Ook al hebben de Ninevieten voorspoed en zijn ze met veel, van God zullen ze het verliezen. Hij staat zelfs boven hun afgoden. Die zal Hij uitroeien. Ook jouw leven zal geen standhouden als je doorgaat met je zonden. Als jij je niet bekeert tot de Heere, tot de soevereine God.

Ook aan Juda laat God Zijn soevereiniteit zien. Door de Ninevieten over hen te laten regeren, heeft God ze vernederd, maar Hij zal ze ook verlossen. Hierin laat Hij Zijn genade en Zijn liefde voor het volk zien. Er zal een tijd van vrede voor Juda aanbreken. Zie je hierin de genade van de soevereine God?

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Waarom heeft God het recht om soeverein te zijn?
 2. Waarin zie je Gods soevereiniteit in jouw leven en in de wereld?
 3. De Ninevieten bedenken plannen tegen de HEERE (vers 9). Noem twee voorbeelden uit je eigen leven waarin je een plan tegen de HEERE bedacht.
 4. Hoe kun je God werkelijk Heere over je leven laten zijn?
Stelling

Stelling

‘Ik begrijp Gods weg niet altijd. Heel eerlijk gezegd denk ik het vaak beter te weten dan Hem.’

Bidden

Bidden

Suggesties om voor te bidden vanuit het Bijbelgedeelte of thema:  

 • God loven omdat Hij Koning der koningen is. Hij heeft alle macht en is aan niemand verantwoording schuldig.
 • Bidden dat je jezelf volledig aan God zal onderwerpen en je geen plannen tegen Hem zult bedenken.
 • Bidden dat de ogen van het Joodse volk opengaan voor het Evangelie.
Slotopdracht

Slotopdracht

Doel: Nadenken over het thema 'soevereiniteit'.
Nodig: Een bal, pittenzak of iets anders wat je makkelijk over kunt gooien.
InstructieLees vooraf artikel 13 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Praat hier samen over. Zo heb je inspiratie voor de volgende opdracht: Iedereen staat in een ruime kring. Eén persoon heeft de bal en gooit die naar een ander in de kring. Als deze de bal vangt, noemt hij/zij een woord waaraan hij/zij denkt bij het thema ‘soevereiniteit’. Dan gooit deze persoon de bal weer naar iemand anders. Ook deze noemt een woord dat te maken heeft met het thema. Ga zo een door tot de inspiratie op is.

Uit de belijdenisgeschriften

Uit de belijdenisgeschriften

Artikel 13 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zie de link om dit artikel te lezen in gewone taal:

https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/parallel/artikel-13

Verdieping

Verdieping

J.I. Packer; God leren kennen, hoofdstuk 8: De majesteit van God

Deel 4 | Oorlog!

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende