Psalm 116 | God heb ik lief

Printvriendelijke versie

Deze psalm is een danklied tot God. De schrijver is onbekend. Waarschijnlijk is het iemand die zwaar geleden heeft. Steeds weer heeft de Heere hem geholpen en daarvoor wil de dichter van deze psalm God danken.

Samen met de Psalmen 113-118 vormt Psalm 116 het Hallel. Dat zijn de psalmen die als lofprijzing op de grote feestdagen en bij de Pesachmaaltijd op seideravond gezongen werden. Seideravond is de avond voorafgaand aan het Pesachfeest, men dacht tijdens dit feest aan de slavernij en de uittocht uit Egypte. Het feest duurde een week. Tijdens de Pesachmaaltijd werd het verhaal over de uittocht verteld.

Bijbellezen

Bijbellezen

Psalm 116

Zingen

Zingen

Startopdracht

Startopdracht

Doel: Bewustwording van Gods leiding in je leven en de noodzaak om te leven in dankbaarheid aan Hem.
Nodig: Pen en papier
Uitleg: God leidt het leven van ieder mens. Dat weet je vaak wel met je verstand, maar wat betekent dat voor jou persoonlijk? Hoe ga je om met moeilijke dingen in je leven: verdriet, ziekte enz.? Ga voor jezelf eens na of jou dat dichterbij de Heere brengt. En als God je helpt en je gebed verhoort, wat doe je dan? Welke plaats krijgt God in jouw leven?

Na deze avond...

Na deze avond...

 1. weet je dat alles wat gebeurt in je leven een bedoeling heeft.
 2. besef je dat God jouw leven in Zijn hand heeft en dat Hij jouw dankbaarheid waard is.
 3. kun je de Heere loven voor alles wat Hij je geeft, ook in tegenspoed.
Kerntekst

Kerntekst

‘Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen.’ (Psalm 116:1)

Uitleg | Ik heb lief...

Uitleg | Ik heb lief...

Psalm 116 begint met een bijzondere belijdenis: ‘Ik heb lief.’ Het gaat hier om de liefde tot God. De dichter voelt die liefde, omdat God hem eerst heeft liefgehad. Je leest in vers 2 dat God Zijn oor neigt. Dit laat zien dat God luistert naar mensen op de aarde. Het is goed om dat te beseffen als je bidt of zingt. God hoort het! Ook al is je gebed onvolkomen. Ook al weet je misschien niet goed hoe je moet bidden. Voor de dichter van deze psalm is dat een aansporing om de Heere te zoeken, elke dag. Laat het ook een reden zijn om niet zomaar te bidden, gedachteloos. God hoort het als je tot Hem roept! Hoe vaak is gebed nodig? De dichter geeft aan dat hij in zijn dagen aanroept. Dat betekent: heel zijn leven. Heb jij zo’n biddend leven, elke dag?

Gespreksvragen | Waarom bidden?

Gespreksvragen | Waarom bidden?

Ga eens na waarom je bidt.

 1. Is dat uit liefde tot God?
 2. Of is het een uiting van dingen die je nodig hebt?
Gespreksvragen | Bidden als ademen

Gespreksvragen | Bidden als ademen

Bidden wordt wel ‘de ademtocht’ van de ziel genoemd. 

 1. Wat wordt daarmee bedoeld?
 2. Is jouw gebed ook zo onmisbaar in je leven?
Uitleg | Vol van God

Uitleg | Vol van God

De dichter is vol van God. Dat merk je in elk vers opnieuw. Hij spreekt in de ‘ik-vorm’, daardoor wordt het dus heel persoonlijk. Daar waar mensen hem in de steek lieten, was God bij hem. Hij had angsten, zelfs tot de dood toe. Wat is dat geweest? Het kunnen moeilijkheden in het leven geweest zijn. Maar waarschijnlijk gaat dit veel dieper. Een kind van God weet dat ook. Als de duivel steeds weer probeert je van God af te trekken, wat kan de nood dan groot zijn. Maar dan is daar dat roepen tot de Heere. ‘Och HEERE, bevrijd mijn ziel.’ En de Heere hoort deze roep. De nood wijkt, de angsten verdwijnen. Wat blijft over? God! Een God om te danken en te loven. ‘Ik heb lief!’ God is zijn alles. God staat in zijn leven op de eerste plaats. Niets en niemand is zo belangrijk voor hem dan zijn God, Die Hem hielp en zijn gebed verhoorde. Zo’n plaats verdient God ook. Hij is genadig en rechtvaardig, maar ook ontfermend. Hij weet precies wat je nodig hebt, ook in tijden van moeite en zorg. Ook als je twijfelt over je eigen geloof. De duivel valt je juist aan als je bezig bent met de dingen van God. Roep dan ook tot deze God. Hij geeft bevrijding en ruimte, zoals we dat in deze psalm zien. En dan blijft er maar één belijden over: ‘Ik heb lief…’

Gespreksvragen | Nood

Gespreksvragen | Nood

Probeer eens met elkaar te praten over wat de nood van deze psalmdichter geweest zou kunnen zijn. 

 1. Betreft het een tijdelijke nood of gaat het over geestelijke dingen?
 2. Herken je hier iets van in je eigen leven?
 3. Waar ga je met je vragen heen?
 4. Welke plaats krijgt God in jouw leven?
Uitleg | Een dankbaar leven

Uitleg | Een dankbaar leven

Wat moet ik nu doen? Dit vraagt de psalmist zich af in vers 12. Eigenlijk begint hier het derde deel van de psalm. Eerst was er de belijdenis van de liefde tot God. Daarna ging het over de nood en de verlossing daarvan. In het laatste gedeelte gaat het om wat de psalmist kan doen om God hiervoor te danken. Eigenlijk zijn daar geen woorden voor, die schieten allemaal tekort. Herken je dat? Dat je zoveel liefde voelt tot God en zo dankbaar bent voor Zijn zegeningen, dat je bij jezelf alleen maar tekorten voelt en ziet? Waar kun je dan het beste zijn? In het huis van de Heere, om daar met vreugde Zijn Naam te danken en Hem te eren. 
De Heere Jezus zong deze psalm Zelf voordat Hij naar Gethsémané ging, terwijl Hij wist welk lijden Hem te wachten stond. De helse smarten zou Hij ervaren. Alleen, verlaten door Zijn Vader. Hij zou lijden en sterven om Zijn kinderen te kunnen verlossen van de grootste nood. Wie heeft er dieper geleden dan Hij? Begrijp je dat Hij weet wat je voelt en meemaakt als je in nood bent? Hij heeft het Zelf meegemaakt, om jou te kunnen verlossen. 
Als je daar iets van kent, wil je God loven. In het huis van de Heere. Samen met anderen. Iedereen moet het weten. Om zo God groot te maken om wat Hij voor je deed. Wat is het goed om te mogen ervaren wat in deze psalm staat: De Heere is genadig en rechtvaardig; en onze God is ontfermende. Gelukkig ben je als je mag weten in leven en sterven in de God van deze psalm geborgen te zijn. 

Gespreksvragen | Een dankbaar leven

Gespreksvragen | Een dankbaar leven

Hoe kan jouw leven een dankbaar leven zijn?

 1. Op welke momenten dank jij de Heere? 
 2. Voor welke dingen mag je God danken?
 3. Spreek je met anderen over Wie de Heere voor je is?
 4. Waarom is het goed om het met anderen te delen en erover te praten?
 5. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Waarom past dit goed bij deze psalm?
Stelling

Stelling

 

Het leven van een christen is een leven in dankbaarheid. Er is geen sprake meer van nood en doodsgevaar.
Slotopdracht

Slotopdracht

Maak een woordweb met in het midden ‘een dankbaar leven’. Noem dingen waar je God voor kunt danken en praat hierover. 

Psalm 139 | De Heere kent jou!

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende