Romeinen 12 | Liefdevol leven

Printvriendelijke versie

Waar denk jij aan bij de titel van deze Bijbelstudie? Leven uit de liefde van Christus, is dat makkelijk of is moeilijk? Ben jij er goed in? En wat houdt het precies in? Leven uit de liefde van Christus is jezelf offeren. Jezelf helemaal geven. Klinkt onmogelijk, vind je niet? Maar, er staat wat bij in Romeinen 12: het hoeft niet in eigen kracht! Als je leven op Jezus gericht is en door Hem gevoed wordt, vind je wel een manier waarop jij met jouw gaven jezelf mag offeren. Tot eer van onze God! 

Zingen

Zingen

Psalm 22 : 13
Psalm 33 : 1
Psalm 66 : 6
Psalm 103 : 2
Psalm 116 : 7 en 11
Psalm 143 : 10
Gebed des Heeren : 2

Neem mijn leven, laat het Heer' (TZE 69)
'k Wil U o God mijn dank betalen (TZE 110)
Dankt dankt nu allen God (TZE 17) 

Startopdracht

Startopdracht

Doel
Elkaar op ideeën brengen om 'leven vanuit de liefde van Christus’ in de praktijk te brengen. 

Instructie
Doe deze opdracht in groepjes van ongeveer vijf personen. 

Denk allemaal voor jezelf één minuut na. Neem een persoon in gedachten die je kent (het mag een gemeentelid zijn, een klasgenoot, een vriendin, buurman, oma, etc.). Het moet een persoon zijn voor wie je graag iets zou willen betekenen maar je weet niet goed op welke manier. 

Beschrijf aan de anderen van de groep de persoon die je in gedachten hebt. Bijvoorbeeld: ‘het is mijn buurman van middelbare leeftijd die geen werk heeft’. Of: ‘het is mijn klasgenoot die altijd vrolijk doet, maar ik vraag me af of ze wel echt goed in haar vel zit’.

De anderen van je groep luisteren naar jouw korte beschrijving en bedenken vervolgens met elkaar wat jij voor die persoon zou kunnen doen om hem/haar liefde te geven.  

Jij luistert naar hun ideeën zonder te reageren. Als er een paar ideeën genoemd zijn geef je aan dat je genoeg gehoord hebt en vertel je hen wat je hieruit meeneemt en wat je gaat proberen in de praktijk te brengen. Nu is de volgende persoon uit je groep aan de beurt.

Na deze avond

Na deze avond

 • Weet je dat leven uit de liefde van Christus het belangrijkste kenmerk is van een christen.
 • Besef je dat ook jij door God opgeroepen wordt Zijn liefde aan anderen te laten zien door je leven.
 • Kun je op drie manieren in jouw omgeving of in je gemeente liefde voor anderen laten blijken door wat voor hen te doen.
Kerntekst

Kerntekst

"Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde."
Romeinen 12 : 10a

Uitleg | Je leven offeren

Uitleg | Je leven offeren

In vers 1-8 van hoofdstuk 12 zegt Paulus dat alle gelovigen samen één lichaam vormen. Maar elk lichaamsdeel heeft wel een eigen functie. In Christus vormen gelovigen ook samen één lichaam. En net als elk lichaamsdeel een eigen functie heeft (een oog kijkt, een hand pakt, een voet loopt, etc.), zo heeft ook elke gelovige een eigen taak. Paulus noemt die taak een gave. Een gave van de Heilige Geest is een talent dat jij als christen van God hebt gekregen. Met die gave mag jij tot zegen zijn voor de mensen om je heen, in je eigen gemeente en daarbuiten. Je mag jezelf met die gave offeren aan de Heere. De Heere is niet meer geïnteresseerd in dierenoffers, maar Hij wil jouw hele leven als offer. Kijk maar in vers 1. We moeten ons hele lichaam offeren aan God, dat is Hem ‘welbehaaglijk’. Dat betekent dat we met alle gaven die we gekregen hebben moeten proberen de Heere te dienen. Al onze talenten zijn ten diepste niet van onszelf, maar gekregen van de Heere. Hij wil daarom ook dat we ze gebruiken tot eer van Hem. 

Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Welke gaven heb jij van de Heere gekregen om tot Zijn eer te gebruiken?
 2. Hoe zet jij je gaven zo in dat ze tot eer van God zijn? 
 3. Hoe kun jij jouw gaven in je kerkelijke gemeente of in de buurt waar je woont inzetten om je naaste te helpen?  
 4. Op welke manier kun je jouw gaven op een verkeerde manier gebruiken die niet tot eer van God is? Doe je dat wel eens? 
 5. Op welke manier vullen de gaven die jullie allemaal hebben genoemd elkaar aan? Wat heeft dat te maken met het voorbeeld van het lichaam? (hoofdstuk 12:4-5)
Uitleg | Concreet leven uit de liefde van Christus

Uitleg | Concreet leven uit de liefde van Christus

In het vervolg van hoofdstuk 12 legt Paulus uit wat leven uit de liefde van Christus allemaal inhoudt. Hij maakt het heel praktisch en concreet. Hieronder staat een opsomming van wat hij allemaal zegt in vers 9-21 aan de hand van de Bijbel met uitleg. 

 • Heb elkaar écht en toegewijd lief (en dus niet omdat het nou eenmaal moet…) (vers 9).
 • Haat het kwade en streef ernaar het goede te doen (vers 9).
 • Toon respect en hoogachting voor elkaar (vers 10).
 • Wees niet lui of traag, maar verricht je taak ijverig en vol vuur (vers 11).
 • Verdraag vervolging of verdrukking geduldig (vers 12).
 • Volhard in het bidden, vergeet dus niet te bidden, (maar bid regelmatig…) (vers 12).
 • Geef gul geld of spullen aan mensen die het nodig hebben (vers 13).
 • Probeer zo gastvrij mogelijk te zijn (en nodig dus niet alleen bekenden en vrienden uit) (vers 13).
 • Reageer liefdevol op mensen die je kwetsen of vervolgen (vers 14).
 • Wees oprecht betrokken op je naasten, in voor- en tegenspoed (vers 15).
 • Streef niet naar een hoge positie, maar blijf klein van jezelf denken, wees bescheiden (vers 16).
 • Als iemand je pijn doet of kwetst, zet het hem dan niet betaald (vers 17).
 • Wees altijd eerlijk en oprecht (vers 17).
 • Leef zoveel je kunt in vrede met andere mensen (vers 18).
 • Maak mensen die boos zijn niet nóg bozer en neem geen wraak, maar geef het onrecht over aan God; Hij zal rechtvaardig (eerlijk) oordelen (vers 19).
 • Doe je vijand goed, ja éxtra goed, zodat hij zal gaan inzien dat hij ongelijk heeft (vers 20).
 • Laat je boosheid of het kwade om je heen je niet overheersen, maar blijf het goede doen om zo het kwade te overwinnen (vers 21). (Bijv. misschien maak je je boos om rommel op straat, blijf daar echter niet in hangen. Probeer het goede (alles opruimen, netjes zijn) vast te houden om zo het kwade tegen te gaan.)
Gespreksvragen

Gespreksvragen

 1. Lees van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 89 en 90 over de bekering. Deze bekering staat in het stuk van de dankbaarheid in de Catechismus. Dat betekent dat je zo gaat (proberen te) leven uit dankbaarheid voor je verlossing. Als je leeft volgens alle punten die hierboven opgesomd zijn, is dat dan automatisch een leven uit dankbaarheid voor je verlossing? 
 2. Welk van bovenstaande punten is voor jou het moeilijkst om na te leven in je eigen leven? Waarom? 
 3. In de hoofdstukken hierna (hoofdstuk 13, 14 en 15) noemt Paulus nog allerlei dingen die horen bij leven uit de liefde van Christus. Bijvoorbeeld het gehoorzamen van de overheid (13:1-7), anderen niet verachten of veroordelen als ze een strenger geweten hebben dan jij (14:1-23) en geduldig zijn met de zwakheden van anderen (15:1-13). Op welke manier passen deze drie dingen bij een leven uit de liefde van Christus? Leg voor elk punt uit waaruit je liefde blijkt als je zo leeft. 
 4. Er zijn allerlei dingen langsgekomen die passen bij leven uit de liefde van Christus. Als je zo leeft, lijk je op Christus. Leg dat eens uit met een voorbeeld vanuit het leven van de Heere Jezus?
Stelling

Stelling

Als je een echte christen bent komt de liefde voor anderen vanzelf. Daar hoef je dus ook niet aan te werken.

Bidden

Bidden

Suggesties om voor te bidden vanuit het Bijbelgedeelte: 

 • Bid om een hart dat ernaar verlangt door Gods genade te leven uit de liefde van Christus en zo tot zegen te zijn voor anderen.
 • Bid om ogen waarmee je de nood van mensen om je heen ziet.
 • Bid om ideeën om wat voor anderen om je heen te betekenen.
 • Bid om moed en liefde om je ideeën ook uit te voeren.
Slotopdracht

Slotopdracht

Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 32 vraag en antwoord 86. Deze vraag gaat over het doen van goede werken. In het antwoord wordt uitgelegd waarom wij nog goede werken moeten doen, terwijl we er niks mee kunnen verdienen. In het antwoord worden drie redenen genoemd. Welke reden heeft het meest te maken met een leven uit de liefde van Christus richting je naaste?  

Als jij leeft uit de liefde van Christus, zoals de Heere het wil, is dat niet alleen fijn voor je naaste omdat je hem helpt en vriendelijk voor hem bent. Er is nog een gevolg waarvoor de Heere kan zorgen als je leeft zoals Hij wil. Welk gevolg is dat?

Begrippen

Begrippen

 

Verdieping

Verdieping

H. van den Belt, Bloeien, snoeien, groeien

Romeinen 1 | Introductie

Bijbelstudiemateriaal 16+

Vorige Volgende