Romeinen

De brief aan de Romeinen, door de apostel Paulus.

Deze belangrijke brief bevat veel aspecten van de geloofsleer. Wist je bijvoorbeeld dat de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid uit de Heidelbergse Catechismus afgeleid zijn van deze brief? Neem en lees!