Blogs Landelijke actie

Nieuw doel landelijke actie

In 2022/2023 zal de landelijke actie samen met de commissie Israël van onze kerk en de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden georganiseerd worden. Het belangrijkste doel is om jou bewust te maken van het volk Israël en Gods handelen met dit volk. De slogan voor deze actie is dan ook: 'Israël, bron van hoop'.

Israël, bron van hoop!
Bij de landelijke actie van de HHJO vragen we aandacht voor Israël. De beste manier om dat te doen, is door de God van Israël te laten spreken. In de Bijbel lezen we de beloften van God voor dit afgezonderde volk. Veel zijn er al vervuld, anderen nog niet. Het valt op dat, hoe erg dit volk ook wordt vervolgd, God hun Zijn beloofde bescherming biedt. En niet minder waar, hoe zwaar dit volk ook zondigt tegen God, God denkt aan Zijn verbond. Daarom is het thema: Israël, bron van hoop!
We kunnen hier voor onszelf veel van leren. De God van Israël is de Levende God, aan Wie ook wij verantwoording moeten afleggen en Die ons ook nu Zijn hand toesteekt. Door de komst van de Messias is er ook voor ons toenadering mogelijk tot de God van Abraham, Izak en Jakob. Door wedergeboorte en geloof mogen wij delen in de erfenis. Veel Joden vandaag ontkennen dat Jezus de beloofde Messias is. Dat geeft ons als christenen de roeping om van Hem te getuigen en voor Zijn volk te bidden. Ook hebben de Messiasbelijdende Joden in Israël ons gebed en onze steun nodig. Het werk van het team Netivah Center is hierop gericht. In het bijzonder dan de steun voor jonge militairen die Jezus belijden als Messias en dienst doen in het leger. Bij de landelijke actie brengen we daarom ook geld samen om hen te steunen. Van harte aanbevolen. Maak er iets moois van!

Netivah Centre
De actie richt zich concreet op het Netivah Center in Israël. Zij bieden ondersteuning voor dienstplichtige jongeren. Messiasbelijdende jongeren staan vaak alleen, op school maar ook in het leger. Heel gemakkelijk worden ze van het geloof in de Heere Jezus afgetrokken. Toerusting is dus erg belangrijk. Daarom organiseert Netivah Center (Centrum Wegwijzer) conferenties voor jongeren. Ook organiseert Netivah Center conferenties om ouderlingen en jeugdwerkers toe te rusten. Het geld dat opgehaald wordt met de landelijke actie zal door Netivah Center gebruikt worden om verschillende toerustingsactiviteiten te organiseren.

Lees meer

Ds. F. van Binsbergen

Door: Ds. F. van Binsbergen op 30 augustus 2022


Overzicht