Blogs

Wat je (over de ander) zegt, ben je zelf

Louise van 11 is onzeker of de meiden haar nieuwe trui wel leuk vinden. Ze kijken ernaar en lijken erover te smoezen. Tim van 15 heeft op school een enorm grote mond en is de clown van de klas. Beter de lachers op zijn hand, dan dat ze vinden dat hij saai en stom is.

Voor kinderen is het heel belangrijk hoe anderen over hen denken en wat ze van hen vinden. Ze willen (net als wij volwassenen) niet buiten de boot vallen. Kinderen kunnen bang zijn dat de ander hen niet meer aardig vindt of zelfs boos wordt. Ze moeten een evenwicht vinden tussen het goedhouden van vriendschappen en tegelijkertijd zichzelf niet te laten beperken door de mening van leeftijdsgenoten. Volwassenen kunnen hen daar op een aantal manieren bij helpen:

Vooral kinderen die niet lekker in hun vel zitten, praten negatief en roddelen over anderen. De rest heeft het te druk met positiviteit en leuke dingen, die er werkelijk toe doen. Aan ons de taak om kinderen te leren bewust aandacht te geven aan dat wat goed ging, wat leuk en fijn was, wat gezellig was. Op die manier leren we hun de focus te verleggen van het oordeel van anderen naar de zegeningen van elke dag.

Annet van Steensel - van der Wulp

Door: Annet van Steensel - van der Wulp op 23 juni 2024


Overzicht