Meer over Thema's

Contact (ook in de zomervakantie)

Catecheten tellen hun materiaal voor volgend jaar, de actiecomités maken de balans op en leidinggevenden denken samen met de kerkenraad na over een thema voor het nieuwe seizoen.

En de jongeren?

Druk, druk, druk met examens maken, laatste toetsen leren, vakantiebaantje zoeken, facebooken, afscheid nemen van de basisschool, logeren bij .... Weet je eigenlijk wel wat de jongeren werkelijk doen in de periode na 'het winterwerk'? Zijn ze echt zo druk of vullen ze krampachtig de tijd die is vrijgekomen nu de kerkelijke gemeente even een stapje terug zet? Wie kiest er eigenlijk voor dit moment van rust? Natuurlijk, het is praktisch; 6 weken zomervakantie is ook 6 weken lang een op vakantie gaan en thuis komen. Maar betreft dat alle jongeren? Vullen de vakantiebezigheden de leegte van het wegvallende kerkenwerk? 

Of je hier nu wel of geen antwoord op hebt, ik raad je aan contact te zoeken én te houden met al die jongeren die het afgelopen seizoen aan je waren toevertrouwd. Hoe dan? Ze te (blijven) spreken na afloop van de kerkdienst, ook in het zomerseizoen wat activiteiten te organiseren zoals samen zingen  op zondagavond, een keer een sportmoment op een avond door de week. Betrek ze bij de (kinder)evangelisatie-activiteiten van je gemeente. En degenen die dan niet komen; kijk je contactenlijst eens na; is je WhatsApp-groep van de JV wel compleet? Zie je hen op social media? Heb je een mailgroep; stuur eens iets persoonlijks of pak de fiets en doe een kaartje in de brievenbus zodat de jongere beseft dat je hem of haar niet vergeten bent! Daar gaat het namelijk om; dat wij als kerkelijke gemeente laten zien dat iedere jongere voor ons waardevol is. Waarom? Omdat ze waardevol zijn voor de Heere. Ze maken deel uit van Zijn gemeente en hebben het nodig daaraan herinnerd te worden. Neem Salomo's wijze raad ter harte: 'Leer den jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs; als hij ook oud geworden zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken'(Spr. 22:6). Je bouwt mee aan het levenshuis van een jongere!

Huiswerk dus; ook in  zomerperiode! God zegene je inspanningen!

Hanneke Smits – van Doorn,
Commissie Jeugdwerk