Meer over Thema's

Jezus zien

‘Is dat Jezus?’ Een kinderhand wijst naar het grote schilderij. Ik hoor dat zijn vader hem vertelt dat enkele schilderijen in deze eeuwenoude kerk bij elkaar horen. Zij vertellen inderdaad de geschiedenis van het lijden van de Heere Jezus. Aan de vragen van de jongen is te merken dat hij op een eerder moment de geschiedenis heeft gehoord. ‘Waar zijn dan de doornen? Hoe zwaar is dat hout?’ Hij probeert de onderdelen van het Bijbelverhaal bij ieder schilderij te plaatsen. Bij een volgende vraag is het antwoord van zijn vader minder duidelijk. ‘Dit doet toch zeer! Waarom deden ze dit?’ 

Bij ieder Bijbelverhaal dat je vertelt, schilder je Christus. In Zijn genade, liefde en ontferming. Ook in Zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Met je woorden laat je hen Jezus zien. Het doet er dus toe wat je zegt. En hoe je het zegt. De kinderen voelen hoe je er zelf bij betrokken bent. En of de ‘waarom-vraag’ voor jou duidelijk is.

Zonder Jezus Christus is er geen zaligheid. Hij moest én wilde de lijdensweg gaan. De Heilige Geest leert je zeggen: ik heb het niet verdiend, toch hangt Hij daar voor mij.

Christus gevangen – om mij te bevrijden.
Hij veroordeeld – om mij vrij te spreken.
Hij de dood – om mij het leven te geven.

Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend!

Marleen Vos, jeugdwerkadviseur